ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

vodeni gmizavci

Tilosaurus je veliki, grabljivi morski reptil! Boravio je u plitkom delu mora Severne Amerike. Živeo je pre 80-85 miliona godina u istorijkom dobu naše planete koji se nazivao periodom pozne Krede.


detaljnije

Vodeni gmizavci slike i fotografije  - Rutiodon!

Rutiodon je vodeni reptil duzine od 4 - 8 m. Rutiodon je živeo u istorijskom razdoblju razvoja planete Zemlje, u dobu kasnog trijasa pre 225 miliona godina. Težio je između 100 i 200 kg.  Ovaj predak današnjih krokodila imao je dugu njušku, četiri kratke noge, i duge rep, izgledao je pomalo kao krokodil, ali je imao karakteristicne nozdrve blizu očiju, umesto na vrhu njuške.

Rutiodon je imao u svojim snažnim i uskim čeljustima prednje proširene zube što nas navodi na zaključak da je ovaj gmizavac hranio ribom i bio predator brojnih drugih životinja koja su živela na obalama reka ili mora.  Ovaj mesojed je izumro na kraju perioda trijasa.

Njegovi fosilni ostaci su pronađeni na severoistoku Sjedinjenih Američkih Država. Slike vodenih gmizavaca i dinosaurusa!
 

Vodeni gmizavci - Elasmosaurus

Elasmosaurus je dobio ime koje potiče od grčke reči koja se prevodoi kao "gušter tanke ploče", koja se odnosi na tanku ploču u karličnom predelu svoga tela. 

Elasmosaurus njie bio dinosaurus, zapravo nikada nisu postojali vodeni dinosaurusi, ali zato je bilo vodenih gmizavaca kao sto je bio Elasmosaurus!

Elasmosaurus živeo u istorijskom razdoblju razvoja planete Zemlje, tokom kasnog perioda krede u svim njenim morima i okeanima. Imao dug vrat za morskog reptila koji je bio i do 14 m dug i težak oko 2 tone. Polovina dužine bio njegov vrat, koji je imao i do 75-76 pršljena. Elasmosaurus imao četiri duge noge nalik  perajima, malu glavu, zube oštre, jaku vilicu, šiljati rep i bio je mesožder. Fosili pronadjeni u Severnoj Americi.
 

Slike vodenih gmizavaca - Elasmosaurus!

Besanosaurus - vodeni gmizavci!

Ime ove praistorijske životinje Besanosaurus, poteklo je od imena grada Besano, u italijanskoj provinciji Vareze, gde su pronađeni fosilni ostaci ove životinje. On je živeo tokom istorijskog razdoblja razvoja naše planete, u periodu srednjeg Tijasa, pre oko 235 miliona godina. Ova životinja je svojim izgledom nas više podseća na današnjeg delfina.

Bio je dug 6m, težak 1 tonu. Usled morskog okruženja u kome je živela ova praistorijska životinja, Besanosaurus je imao dug i tanak kljun, ali ne i lobanju i vrat koje su mu se tokom evolutivnog razvoja spojile u dugo i široko telo ove morske nemani koje se završavalo njenim dugačkim, spljosnatim i tankim repom. Umesto prednjih i zanjih nogu, ova morska životinja je imala dva para peraja pomoću kojih je Besanosaurus plivao vodama mora i okeana. Besanosaurus je živeo u vodama praistorijskog mora Tefei, koje se nalazilo na prostorima današnjeg Jadranskog mora, u doba kada se sever Italije - Lombardija, nalazila na dnu sadašnjeg Sredozmenog mora.
 

Tylosaurus je dobio ime po starogrčkoj složenici reči koja se prevodi "gušter razbacnih dugmadi", tako nazvan usled šara na svom trbuhu koji je bio prošaran šarama sličnim dugmadima.


detaljnije