ZATVORI
1px



DODAJ DINOSAURUSA

trijas

Coelophysis dinosaurus

Coelophysis je dobio ime po strogrčkoj složenici imena koji se prevodi kao "gušter šupljih kostiju", na osnovu anatomske konstrukciji njegovog skeleta kostiju.

Coelophysis je živeo u kasnom trijasu, pre 210 miliona godina. Nađeno je preko hiljadu  fosilnih ostataka ovog dinosaurusa na jugozapadu SAD-a (Arizona, New Meksiko, i drzave Juta).    

Coelophysis je bio oko 3m dužine, težine 30kg i visine oko 1m. Kretao se uspravno na dve noge, koje su bile tanke i izdužene. Bio je dobar trkač, jer je pored dugih nogu imao i šuplje kost koje su smanjivale težinu njegovog tela.

Dinosaurusi slike!

Staurikosaurus dinosaurus

Staurikosaurus je dobio ime od starogrčke složenice imena koja se prevodi kao "gušter južnog krsta", jer se termin Južni krst koristi za Brazil. 

Staurikosaurus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u periodu kasnog trijasa, pre oko 225 miliona godina. Fosilni ostaci ovog dinosaurusa pronađeni su u Južnoj Americi na tertoriji južnog Brazila. Bio je mesožder.

Bio je dugačak oko 2m, visine 80cm i težine oko 30kg. Staurikosaurus je imao  malu glavu i velike čeljusti, kratak vrat i zdepasto izduženo telo sa veoma dugim i tankim repom koji je imao ulogu u održavanju ravnoteže tela ovr životinje. Kretao se na dve noge zadnje noge koje su mu s ezavršavale sa tri prsta nauružanih trima kandžama. Prednji udovi Staurikosaurus su bile manjih  dužina i obima od njegovih zadnjih nogu. One su ovom praistorijskom gušteru imale funkciju "ruku" kada su mu se završavale trima ubojitim kandžama  

Ah, kakav dinosaurus!

Najstariji dinosaurus!

Eoraptor dinausaurus

Eoraptor dinausaurus u prevodu sa starogrčkog jezika znači "podli lopov".

Eoraptor je jedan od najstarijih poznatih  dinosaurusa koji je ikad hodao  Zemljom. Bio je mesojed.

Živeo je u istorijskom razdoblju geološkog razvoja naše planete, u dobu kasnog trijasa, pre oko 228 miliona godina, na teritoriji  današnje severozapadne Argentine, u šumama Južne Amerike.

Eoraptaor je bio dužine oko 1m, visine 30cm, a težine  oko 10kg. Imao je tanko, izduženo telo sa dugim repom. Kretao se uspravno na dve noge i mogao je veoma brzo da trči.

Slike dinosaurusa! Dinosaurus!

ZIVOTINJE KOJE SU ZIVELE NA ZEMLJI U VREME POJAVE PRVIH DINOSAURUSA:

Pogladajte kako je Zelja izgledala u vreme kada su se pojavili prvi dinosaurusi.

Nasa prica desava se 240 miliona godina u nazad.

Tada, kada su se pojavili prvi dinosaurusi na Zemlji postojao je samo jedan kontinent PANGEA.Ogromni kontinent, velika kao svi kontinenti danas zajedno.

Na tom super kontinentu, pri pojavi dinosaurusa, zivele su i druge zivotinje. POGLEDAJTE KOJE SU TO ZIVOTINJE I KAKO SU ONE IZGLEDALE!!!

1
2