ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

trijas

Listrosaurus je dobio ime po složenici grčke reči koja se prevodi kao "gušter - lopata". Taj naziv je dobio usled oblika svoga tela koji nas podseća na lopatu. Svojim izgledom nas podseća na današnju domaću svinju ili divljeg vepra (divlju svinju).


detaljnije

Postosuchus - praistorijski krokodil! Postosuchus nije bio dinosaurus, već reptili koji je živeo pre 230 i 200 miliona godina u periodu istorije naše planete koje obeležava vreme kasnog Trijasa. On je nastanjivao predele današnje Severne Amerike.


detaljnije

Trijas je prvo i najkraće razdoblje ere dinosaura (mezozoika). Počinje pre 251 miliona godina, a završava pre 199 miliona godina. U moru se među ribama, koralima i školjkašima razvijaju morski gmazovi. Drveće nadleću divovski leteći dinosaurusi. Klima je topla i suva. Najveći deo Zemlje jebio  nalik velikoj pustinji bez vegetacije.


detaljnije

Vodeni gmizavci slike i fotografije  - Rutiodon!

Rutiodon je vodeni reptil duzine od 4 - 8 m. Rutiodon je živeo u istorijskom razdoblju razvoja planete Zemlje, u dobu kasnog trijasa pre 225 miliona godina. Težio je između 100 i 200 kg.  Ovaj predak današnjih krokodila imao je dugu njušku, četiri kratke noge, i duge rep, izgledao je pomalo kao krokodil, ali je imao karakteristicne nozdrve blizu očiju, umesto na vrhu njuške.

Rutiodon je imao u svojim snažnim i uskim čeljustima prednje proširene zube što nas navodi na zaključak da je ovaj gmizavac hranio ribom i bio predator brojnih drugih životinja koja su živela na obalama reka ili mora.  Ovaj mesojed je izumro na kraju perioda trijasa.

Njegovi fosilni ostaci su pronađeni na severoistoku Sjedinjenih Američkih Država. Slike vodenih gmizavaca i dinosaurusa!
 

Besanosaurus - vodeni gmizavci!

Ime ove praistorijske životinje Besanosaurus, poteklo je od imena grada Besano, u italijanskoj provinciji Vareze, gde su pronađeni fosilni ostaci ove životinje. On je živeo tokom istorijskog razdoblja razvoja naše planete, u periodu srednjeg Tijasa, pre oko 235 miliona godina. Ova životinja je svojim izgledom nas više podseća na današnjeg delfina.

Bio je dug 6m, težak 1 tonu. Usled morskog okruženja u kome je živela ova praistorijska životinja, Besanosaurus je imao dug i tanak kljun, ali ne i lobanju i vrat koje su mu se tokom evolutivnog razvoja spojile u dugo i široko telo ove morske nemani koje se završavalo njenim dugačkim, spljosnatim i tankim repom. Umesto prednjih i zanjih nogu, ova morska životinja je imala dva para peraja pomoću kojih je Besanosaurus plivao vodama mora i okeana. Besanosaurus je živeo u vodama praistorijskog mora Tefei, koje se nalazilo na prostorima današnjeg Jadranskog mora, u doba kada se sever Italije - Lombardija, nalazila na dnu sadašnjeg Sredozmenog mora.
 

Dinosaurus Pisanosaurus

Dinosaurus koji je bio najsličniji ptici!

Dinosaur Pisanosaurus je dobio ime po starogrčkooj reči koja u prevodu znači "Pizanov gušter". Žiiveo je u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje u dobu kasnog Trijasa, između 228 i 216 miliona godina. Bio je biljojed. Njegovi fosilni ostaci su pronadjeni širom Južne Amerike gde je nastanjivao njene šume i prašume.

Pisanosaurus je bio mali dinosaurus. Bio je dug samo oko 1m i težio između 2,26 i 9,1 kg.   

Ovaj dinosaurus malih razmera i dimenzija bio je najsličniji današnjim pticama, ali se od njih znatno razlikovao jer nije imao krila, ali je je telo bilo prekriveno perijem.

Pisanosaurus je bio male glave i malog kljuna. Njegov mali vrat se produžavao u nezgrapno, malo i sitno telo ovog patuljastog dinosaurusa koje se završavalo njegovim neobično dugim repom. Ova sićućna neman se kretala samo sa dva para svojih zadnjih nogu, dok su joj prednju nožni udovi ili atrofirali i nestali ili su se kod nekih jedinki iste vrste bili vrlo mali i sićušni u poređenju sa zadnjim parom njegovih nogu.

Coelophysis dinosaurus slike!

Coelophysis je dobio ime od starogrčke reči koja ima značenje "šuplji oblik ili šuplja forma", koja se odnosi na šurlji anatomski oblik njegovih kostiju i lobanje. Živeo je u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u dobu kanog Trijaskog perioda, pre 203 ili 193 miliona godina. Njegovi fosilni ostaci su pronađeni u Severnoj Americi u jugozapadnim delovima Sjedinjenih Američkih Država. Bio je mesožder.

Coelophysis je bio dug 3m i bio težak između 15 i 20 kg. To je bio  mali dinosaurus koji je nas više podseća na sadašnjeg guštera.

Imao je malu, dugu i usku glavu, mali i tanak vrat koji je prelazio u njegovo usko i široko telo koje se zavšavalo njegovim dugim repom. Ova mala životinjica je mala dva para nožnih ekstremiteta. Zadnji par njegovih udova pomoću kojih se ova životinja kretala je bile su mišićavije i većeg i dužeg oblika od njegovih prednjih nogu. One su se završavale stopalima na kojima su se nalazila tri prsta sa ti velike kandže. Sa druge starne, prednji par nogu Coelophysisa, bile su daleko tanje i uže, i ovaj mali dinosaurus se njima koristio kao svojim rukama jer su se njegov prednji ekstremiteti završavali u vidu šake sa pet prstiju na čijim vrhovima su se nalazilo pet malih kandži.

Lesothosaurus dinosaurus

Lesothosaurus dinosaurus je dobio ime po mestu prvog nalaska fosilnih ostataka ove praistorijske životinje, koje su pronađene u južnoafričkoj državi Lesotu.

DINOSAURUS - Lesothosaurus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u kasnom trijasu pre oko 208 miliona. Naseljavao je teritorije južne Afrike. Ovaj dinosaurus je bio biljojed.

Lesotosaurus je bio mali dinosaurus, koji je po obimu i veličini od svega 1m je pre ličio na današnjeg psa nego li nekog dinosaurusa. Po svom ukupnom izgledu, Lesotosaurus je ličio je na malog krokodila ili aligatora. 

Imao je malu glavu i male čeljusti, kratak vrat, malo uzano telo i svoj neobično dug rep. Ova mala životinjica se kretala zadnjim parom svojih vitkih nogu na čijim krajevima stopla su mu se nalazile tri male kandže. Sa druge strane, prednji par njegovih udova su bile daleko tanje i manje po svom obimu i veličini od njegovih zadnjih nogu. Ona su se završavala u svojevrsnom obliku šaka na kojima su se nalazilo po pet pari malih prstiju na čijim vrhovima je bilo po pet malih i oštrih kandži ove male praistorijske nemani. Njima se ova mala zver mogla koristiti u dohvartanju lišća ili granja prizemnih biljaka svojim ustima kojima se ova životinjica hranila. 

Najbolje slike dinosaurusa! Dinosaurusi biljojedi!

Plateosaurus dinosaurus

Plateosaurus dinosaurus je dobio ime po strogrčkoj složenici imena koja se prevodi kao "širok ili pljosnat gušter" usled izgleda ovog gigantske nemani.

Plateosaurus je bio jedan od prvih džinovskih dinosaurusa koji su bili biljojedi. Živeo je u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u periodu kasnog trijasa, pre oko 222 miliona godina. Naseljavao je tople i sušne predele danasnje Evrope (Nemačka, Francuska i Švajcarska).

Dužina ovog dinosaurusa bila je oko 8m, težina 700kg i visine oko 3m. Imao je malu glavu nalik na lik današnje kornajče, dug vrat koji se nastavljao u njegov zdepasti trup koji se završavao dugim i snažnim repom ovog gigantskog guštera. Kretao se na svoje dve zadnje noge koje su u vrhu stopala imale po tri nožna prsta koja su se završavala sa po tri velike kandže. Međutim, prednji udovi  Plateosaurus su bile manje i sitnije građe koje su imale funkcije ruku ovog gorostasa. One su mu bile svojevrsne "šake" sa po tri prsta u svakoj šapi koje su se završavale sa tri oštre kandže.

Najbolje slike dinosaurusa!

Pisanosaurus dinosaurus

Pisanosaurus je dobio ime po starogrčkoj složenici imena "Pizanov gušter".

Pisanosurus je jedan od najstarijih dinosaurusa predstavnika grupe Ornitishija (pticolikih dinosaurusa). Živeo je u kasnom trijasu pre oko 220 miliona godina na teritoriji današnje Južne Amerika u podnebljima geografskih prostora današnje Argentine.                           

Dužina njegovog tela bila je oko 1m, težina 3kg, a visina oko 30cm. Bio je veoma sitan i hodao je uspravno na dve noge. Pretpostavlja se da imao veoma dug rep, koji je bio iste dužine kao ostali deo tela. Bio je biljojed. Hranio se niskim rastinjem.

Dinosaurusi slike!       

1
2