ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

tarbosaurus

Tarbosaurus dinosaurus je dobio ime po starogrčkoj složenici imena koja se prevodi kao "zastaršujući gušter", usled gigantskog izgleda ovog praistorijskog monstruma.


detaljnije

Tarbosaurus dinosaurus!

Trabosaurus dinosaurus u prevodu sa starog-grčkog znači "zastarašujući gušter", mnogo govori o zastrašujućem igledu ovog praistorijskog predatora.

Ovaj dinosaurus je živeo na planeti Zemlji u istorijskom razdoblju geološkog razvoja Zemlje, u periodu kasne Krede, pre oko 70 miliona godina. Fosilni ostaci ove životnje pronađeni su u Aziji, u Mongoliji i u Severnoj Americi, u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Ova neman je bila duga od 10 do 20 m i bila teška 15 tona.

Tarbosaurus je bio mesojed.
Ovaj džinovski gušter imao je veliku, široku i ravnu lobanju dugu 1,3 m i jake čeljusti u kojima su mu se nalazilo između 58 i 64 zuba dugih i oštrih zubi koja su bile 8,5 mm dužine. Njegova široka lobanja se produžavala njegovim nevelikim vratom u nezgrapnop telo ove praistoriske nemani koja se završavala njegovim neobično dugim repom. Ovaj dinosaurus imao je dva para nogu, ali se kretao na svoje dve zadnje noge koja je na svojvim stopalima imala po tri prsta koja su se završavala sa tri kandže. Njegovi prednji nožni udovi su za razliku od njegovih zadnjih nogu  bili mnogo manji sitniji, ali su se završavali kao i zadnje noge ovog titana sa tri po prsta  stopala koja su bila nauružana trima kandžama.   
 

Tarbosaurus dinosaurus

Tarbosaurus je dobio ime od starogrčke složenice reči koja se prevodi kao "zastarašujući gušter". Živeoje u istorijskom razdoblju geološkog razvoja Zemlje, u periodu kane Krede pre oko 70 miliona godina. bio je biljojed. Živeo je u područijima priobalja reka, jezera i mora. Fosilni ostaci ove praistorijsken životinje su pronađeni u podnebljima centralne Azije, u Mongoliji.

Tarbosaurus je bio jedan od najvećih dinosaurusa. Bio je dug izmešu 10 i 12 m i bio težak između 5 i 6 tona. Imao je lobanju glave koja mu je bila duga i široka dužine i do 1.3 m sa snažnim čeljustima u kojima se nalazilo između 58 i 64 zuba koji su dosezali dužinu i do 85 mm. Njegova glava se produžavala u neveliki vrat koji se dalje nastavljao u nezgrapni i širok trup ove praistorijske nemani koja se na svom kraju završavala sa velim i dugim repom. Ova zver se kretala sa dva para svojim velikih i dugih zadnjih nogu koje su mu se u predelu stopala završavale sa tri prsta na kojima su se nalazile tri velike kandže. U redelu njegovih grudi, ovoj nemani se nalazio još jedan par nogu koja su se u doba evolucije pretvorile u dve male i nevelike ruke sa tri prsta na čijim vrhovima su se nalazile tri velike kandže.