ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

silurian

Zemlja u vreme dinosaurusa - slike zemlje - Silurian Period!
 
Da odmah razjasnimo, u Silurian periodu nisu živeli dinosaurusi, ali je jako bitno da znate sta se dešavalo na zemlji pre pojave dinosaurusa.
 
Silur je treća od šest geoloških perioda paleozoika, koja je trajala od kraja Ordovicijuma (pre oko 443,7 ± 1,5 miliona godina) do početka Devona (pre oko 416.0 ± 2.8 miliona godina).

Silur se deli na četiri epohe:
1. Landoveri
2. Venlok
3. Ladlou i
4. Pridoli

Na planeti Zemlji se početkom Silura nalazio jedan superkontinent – Gondvana koji se prostirao oko južnog pola i koji je zauzimao najveći deo južne hemisfere. Oko ekvatora su se nalazila 3 mala kontinenta Avalonija, Laurencija i Baltika. Severni deo Zemljine polulopte je u najvećoj meri bio prekriven okeanom.
 
Visok nivo mora tokom Silura i relativno ravno kopno (sa nekoliko značajnijih planinskih pojaseva) su uzrok nastanka brojnih ostrvskih arhipelaga, i plitkih toplih mora, a time i velikog diverziteta ekoloških uslova.
 
Najbitniji događaj za u geološkom razbolju Silura je masovno izumiranje tadašnjih praistorijskih životinja na samom početku ovog perioda, kada je oko 60% morskih vrsta beztragom nestalo.