ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

pterosaurusi

Tropeognathus - leteći gmizavac sa kobilicom na kraju kljuna!

Tropeognathusje dobio ime po grčkoj reči koja se prevodi kao "gušter sa kobilicom na vhu njuške"

Tropeognathus je leteći gmizavac koji je živeo u istorijskom razdoblju razvoja planete Zemlje, u periodu kasne krede pre 125 ili 100 miliona godina. Ovaj praistoriski leteći monstrum imao je raspon krila od 8 m. Bio je prepoznatljiv po tome što je imao  krestu sa gornje i donje starne vrha čeljusti.

Imao je čeljusti slične kljunu pelikana koje su služila da u letu hvata ribe iz mora, reka ili jezera. Prednji i zadnji nožni ekstremiteti ove životinje su tokom njene evolucije srasle sa krilima, dok ovaj leteći gmizavac nije imao repa. Njegovo postojbina je bila Južna Amerika.
 

Leteći dinosaurus - Tepejara dinosaurus.

Tapajera dinosaurus je dobio ime po starogrčkoj izvedenici reči koja se prevodi "Staro stvorenje". Naseljavao je ogromna geografska područija Južne Amerike. Ovaj leteći gušter je živeo u istorijskom dobu geološkog razvoja planete Zemlje, u dobu rane Krede između 120 i 100 miliona godina. Areheološka nalazišta fosila ove praistorijske životinje su pronađeni širom Južne Amerike.

Tapejara je imala dužinu od 80 cm i raspon krila do 3m i bila teška do 5kg.

Glava Tapijere je po obliku bila slična glavi morske Slonovske kornjače, na čijem temenu se nalazila njena zaobljena krsta, dužine 30 cm, sličnu onoj kakvu pronalazimo na glavi današnjeg petla. Snažni kljun ove praistorijske nemani omogućavao joj je da se hrani zrnvljem, ribom, insektima i školjkama. Njen kratak i uzak vrat je prelazio u njeno zdepasto telo koje se završavalo sa njena zadnja dva nožna uda, koja su se u visini njenih troprstih stopala bila nauružana sa tri velike kandže. Sa druge strane, prednji par nogu Tapijare se tokom njene evelucije razvio u dva snažna krila, pa su se sa obe strane njenih krila nalazio i par njenih zakržljalih "šaka" na kojima su se nalazile tri male kandže.  Na taj način, pomoću svojih zakržljalih prednjih udova, Tapejira je održavala ravnotežu svojih krila i tela u letu.