ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

pleurocoelus

Dinosaurus Pleurocoelus!
 
Pleurocoelus je dobio ime po grčkoj reči koja se prevodi kao "gušter šupljih kostiju" kada je dobio taj naziv usled šupljičastih kostiju svoga skeleta.
 
Pleurocoelus dinosaurus je živeo u istorijskom razdoblju razvoja planete Zemlje, u periodu srednje krede, pre 110 miliona godina. Bio je strog vegetarijanac, visok oko 9 metara, i dužinom do 15m do 18 m.
 
Paleontolozi nam govore da, uprkos svojoj veličini, bio je izrazito blage naravi. Fosilni ostaci ove praistorijske životinje su pronađene u Severnoj Americi, širom Sjedinjenih Američkih Država.
 
Dinosaurus Pleurocoelus!
 
Pleurocoelus je dobio ime po starogrčkoj složenici reči koja se prevode kao "gušter šuljih kostiju", usled šupljih kostiju skeleta ove praistorijske životinje.
 
Pleurocoelus dinosaurus je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja Zemlje, tokom doba srednje krede, pre 110 miliona godina. Bio je strog vegetarijanac, visok oko 9 metara, i dužinom do 15m do 18 m.
 
Paleontolozi nam govore da, uprkos svojoj veličini, bio je izrazito blage naravi. Fosilni ostaci ove praistorijske životinje su pronađene u Severnoj Americi, širom Sjedinjenih Američkih Država.
 
Pleurocoelus je bio velika životinja. Imao je malu glavu sličnu izgledu kornjače, male čeljusti i zube koje su mu bile prilagođene njegovoj biljojednoj ishrani. Na temenu glave i duž prvih pršljenova vrata Pleurocoelusa nalazili su se izraštaji koji su bili slični nazubljenoj kresti. Lobanja mu se nastavljala u vrlo dug vrat koji mu se nastavljao u glomazan trup ove praistorijske nemani koji se završavao njegovim dugim repom. Ovo gorostasno čudovište se kretalo sa dva para svojih titanskih nogu identične dužinine i širine. Na stopalima ovog dinosaurusa nalazila su se po tri prsta u čijim produžecima su nastavljale po tri velike kandže.