ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

plateosaurus

Plateosaurus dinosaurus

Plateosaurus dinosaurus je dobio ime po strogrčkoj složenici imena koja se prevodi kao "širok ili pljosnat gušter" usled izgleda ovog gigantske nemani.

Plateosaurus je bio jedan od prvih džinovskih dinosaurusa koji su bili biljojedi. Živeo je u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u periodu kasnog trijasa, pre oko 222 miliona godina. Naseljavao je tople i sušne predele danasnje Evrope (Nemačka, Francuska i Švajcarska).

Dužina ovog dinosaurusa bila je oko 8m, težina 700kg i visine oko 3m. Imao je malu glavu nalik na lik današnje kornajče, dug vrat koji se nastavljao u njegov zdepasti trup koji se završavao dugim i snažnim repom ovog gigantskog guštera. Kretao se na svoje dve zadnje noge koje su u vrhu stopala imale po tri nožna prsta koja su se završavala sa po tri velike kandže. Međutim, prednji udovi  Plateosaurus su bile manje i sitnije građe koje su imale funkcije ruku ovog gorostasa. One su mu bile svojevrsne "šake" sa po tri prsta u svakoj šapi koje su se završavale sa tri oštre kandže.

Najbolje slike dinosaurusa!