ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

ouranosaurus

Ouranosaurus dinoaurus

Ime Ouranosaurusa u prevodu sa starogrčkog znači "hrabri gušter". Ova praistorijska životinja je živela na planeti Zemlji u istorijskom periodu njenog geološkog razvoja koji se vezuje za period rane Krede, doba pre 110 miliona godina. Njeni fosilni ostaci su pronašeni u severnoj Africi, u Nigeriji.

Ova praistorijska životinja je bila 7 m duga i težila 4 tone. 

Ouranosaurus je imao malu glavu kakovu danas susrećemo igiuana sa Galapagosa. Njen nešeto diži vrat nastavlja se u nezgrapan glonmazan trup ovog diva među dinosaurusima koji se završavao velikim repom ovog džinovskog guštera. Duž ledjne strane ove nemani, u predelu njegove leđne strane, od vrata do repa, nalazili su se iztaštaji slični nazubljenoj kresti. Ovo čudovšni gušter se tromo kretao sa dva para svojih nogu koje su se u stoplima završavale sa tri para prstiju na čijim vrhovima su se nalazila tri para srasilih kopita ili kandži.

Ouranosaurus dinosaurus.

Ouranosaurus dinosaurus je dobio svoje ime po složenici starogrčke reči koja se može prevesti kao "hrabri gušter", usled svog zastrašujućeg izgleda svojih fosila koji kao da uvek bio spreman za borbu protiv svojih predatora.

Ouranosaurus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u periodu rane Krede, pre oko 110 miliona godina. Naseljavao je teritoriju severozapadne Afrike. Njegovi fosilni ostaci su bili pronađeni u državi Nigeru.

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 7m, visina 5,5m, a težina oko 4 tone. Duž leđa i repa nalazio nabor kojeg su činili debeli i dugi nastavci kičmenih pršljenova i kože. Glava Ouranosaurusa bila je izdužena i završavala se bezubim kljunom. Sa strane donje i gornje vilice nalazili su se zubi koji su bili prilagođeni za ishranu biljakama. Prdnji udovi bili su nešto kraći od zadnjih udova. Kretao su četvoronožno. Na taj način, Ouranosaurus nas veoma podseća na današnje iguane, pa je ova praistorijska neman njihov daleki predak.

Ouranosaurus bio je biljojed, hranio se listovima, plodovima i semenima biljaka. Jedina pronanađena vrsta je Ouranosaurus nigeriensis.

Slike dinosaurusa!