ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

orodromeus

Orodromeus dinosaurus

Orodromeus je dobio ime po latinskoj složenici reči koja se prevodi kao "planinski trkač". Živeo je u šumama Severne Amerike.

Orodromeus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom periodu geološkom periodu razvoja kasnoj Kredi pre oko 75 miliona godina. Naseljavao je teritoriju SAD-a. Ime Orodromeus znači planinski trkač, pretpostavlja se da se kretao skakajući sa stene na stenu kao divokoza.                 

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 2,5m, visina 1m, a težina oko 10kg. Imao je sitniju glavu koja se završavala bezubim kljunom. Telo se završavalo dugim repom. Prenji udovi bili su dosta kraći od zadnjih . Kretao se uspravno na zadnje dve noge.                            

Orodromeus je bio dinosaurus biljojed. Kljunom je kidao biljke, a sitnim i oštrim zubima ih je sitnio. Imao je izraženu brigu za potomstvom. Jedina pronađena vrsta ovog roda dinosaurusa je Orodromeus makelai.

Slike dinosaurusa! Dinosaurus!