ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

nestanak dinosaurusa

Postoje mnoge teorije koje objašnjavaju nestanak dinosaurusa. Najprihvaćenija je teorija koju su dali fizičar Luis Alvarez i njegov sin geolog Walter Alvarez, o udaru asteroida prečnika 10-15 km pre 65 miliona godina u Zemlju.


detaljnije