ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

mesozder

Gigantosaurus je ogromni dinosaurus mesožder! Bio je dugačak čak 14 metara, a visok oko 3.5 metra.


detaljnije

Gorgosaurus dinosaurus

Gorgosaurus dinosaurus je dobio ime iz strogrčke složenice imena koje se može prevesti kao "borbeni gušter".

Gorgosaurus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u periodu kasne Krede pre oko 70 miliona godina. Naseljavao je teritoriju Severne Amerike kada su arheološka nalazišta fosilnih ostataka ove praistorijske životinje pronađena u Kanadi.

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 8,5m, visina 3m, a težina oko 2 tone. Imao je široku glavu sa velikim i oštrim zubima. Iznad očiju nalazili su mu se dva mala koštana roga. Prednji udovi bili su dosta kraći od zadnjih udova i završavali su se sa dva prsta koja su nosila kandže. Zadnje noge bile su veoma snažne i imale su četiri prsta. Gorgosaurus kretao se uspravno na zadnje dve noge.

Bio je mesožder, hranio se dinosaurusima biljojedima. Jedina pronađena vrsta ovog roda dinosaurusa je Gorgosaurus libratus.

Cryolophosaurus dinosaurus je dobio ime po složenici starogrče reči "polarni ćubasti gušter", po geografskom mestu svoga pronalaska na Antartiku.


detaljnije

Syntarsus dinosaurus (Dinosaurus Meganosaurus).

Syntarsus dinosaurusje dobio naziv od strogrčke reči Meganosaurus koja se može prevesti kao "veliki mrtvi gušter".

Syntarsus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja naše planete, u periodu ranoe jure, pre oko 200 miliona godina. Naseljavao je Južnu Afriku, Severnu Ameriku i centralnu i istočnu Aziju. Arheološki lokaliteti gde su pronađeni fosilni ostaci ovog praistorijskog guštera nalaze se u Južnoafričkoj Republici, Zimbamveu,  Sjedinjenim Američkim Državama i Kini.

Ovo rasprostranjenje pokazujuje da su se ovi dinosaurusi brzo širili i da su kontinenti  u doba Jure bili povezani u jedan veliki prakontinent.

Meganosaurus je imao široku lobanju i duge i snažne čeljusti nauružane velikim brojem svojih zuba kakve možemo naći kod danšnjeg krokodila. Njegova glava se nastavljala u vrat srednje dužine koji se ulazio u dug i zdepast trup ove praistorijske životinje koji se završavao njenim dugim repom.

Ova životinja imala je dva para nogu kada se kretala uspravno svojim zadnjim nožnim ekstremitetima. Ona su bila po obimu i veličini daleko veća od njegovih prednjih nožnih udova koja su bila daleko manja i suženija. Na stopalima oba para nogu ovog dinosaurusa nalazila su se po tri prsta na čijim vrhovima su bile smeštene po tri velike kandže. Na osnovu analiza fosilnih ostataka ove životinje, ustanovljeno je da su njene zadnje noge bile vrlo mišićave i snaže, što će znači da je ovo stvorenje bilo osposobljeno da brzo trči za svojim plenom ili da beži od napada svojih predatora.

Najlepse slike dinosaurusa!
 

Coelophysis dinosaurus

Coelophysis je dobio ime po strogrčkoj složenici imena koji se prevodi kao "gušter šupljih kostiju", na osnovu anatomske konstrukciji njegovog skeleta kostiju.

Coelophysis je živeo u kasnom trijasu, pre 210 miliona godina. Nađeno je preko hiljadu  fosilnih ostataka ovog dinosaurusa na jugozapadu SAD-a (Arizona, New Meksiko, i drzave Juta).    

Coelophysis je bio oko 3m dužine, težine 30kg i visine oko 1m. Kretao se uspravno na dve noge, koje su bile tanke i izdužene. Bio je dobar trkač, jer je pored dugih nogu imao i šuplje kost koje su smanjivale težinu njegovog tela.

Dinosaurusi slike!

Staurikosaurus dinosaurus

Staurikosaurus je dobio ime od starogrčke složenice imena koja se prevodi kao "gušter južnog krsta", jer se termin Južni krst koristi za Brazil. 

Staurikosaurus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u periodu kasnog trijasa, pre oko 225 miliona godina. Fosilni ostaci ovog dinosaurusa pronađeni su u Južnoj Americi na tertoriji južnog Brazila. Bio je mesožder.

Bio je dugačak oko 2m, visine 80cm i težine oko 30kg. Staurikosaurus je imao  malu glavu i velike čeljusti, kratak vrat i zdepasto izduženo telo sa veoma dugim i tankim repom koji je imao ulogu u održavanju ravnoteže tela ovr životinje. Kretao se na dve noge zadnje noge koje su mu s ezavršavale sa tri prsta nauružanih trima kandžama. Prednji udovi Staurikosaurus su bile manjih  dužina i obima od njegovih zadnjih nogu. One su ovom praistorijskom gušteru imale funkciju "ruku" kada su mu se završavale trima ubojitim kandžama  

Ah, kakav dinosaurus!

Najstariji dinosaurus!

Eoraptor dinausaurus

Eoraptor dinausaurus u prevodu sa starogrčkog jezika znači "podli lopov".

Eoraptor je jedan od najstarijih poznatih  dinosaurusa koji je ikad hodao  Zemljom. Bio je mesojed.

Živeo je u istorijskom razdoblju geološkog razvoja naše planete, u dobu kasnog trijasa, pre oko 228 miliona godina, na teritoriji  današnje severozapadne Argentine, u šumama Južne Amerike.

Eoraptaor je bio dužine oko 1m, visine 30cm, a težine  oko 10kg. Imao je tanko, izduženo telo sa dugim repom. Kretao se uspravno na dve noge i mogao je veoma brzo da trči.

Slike dinosaurusa! Dinosaurus!