ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

mesožderi

Caudipteryx - Dinosaurus sa izgledom ptice!

Caudipteryx je dobio ime po grčkoj reči koja se prevodi kao "repno pero".

Caudipteryx dinosaurus je bio veličine pauna, koji su živeli tokom perioda istorijskog razvoja planete Zemlje koji se naziva doba rane krede, pre oko 124,6 miliona godina. Imali su perje dugo 15 - 20 cm i bili su slični pticama. Bili su dužine 3m i teški 20 kg.

On je bio mešavina gmizavaca i ptica. Imao je kratku, kockastu lobanju sa njuškom nalik na kljun u kojoj se samo u prednjem delu gornje vilice zadržalo nekoliko zuba. Imao je zdepast trup, duge noge što ga je činilo brzim. Kraj trupa ove praistorijske životinje završavao se kratkim repom koji je bio učvršćen prema vrhu poput pernatog repa kod današnjih ptica. U predelu svojih grudi, ovaj mali dinosaurus je imao treći zakržljali prst, kandžu. Bio je svaštojed. 
 

Slike dinosaurusa - Dinosaurus Ceratosaurus - rogati gušter!

Ceratosaurus je dobio ime po grčkoj složenici reči koja se prevodi kao "rogati gušter".

Ceratosaurus je ževio pre oko 156 miliona do 145 miliona godina u istorijskom periodu razvoja naše planete koji se zove doba rane krede. Ovaj mesojed je živeo u onom istorijskom dobu planete Zemlje koji nosi ime perioda kasne Jure.

Ceratosaurus je  bio moćan predator koji hodao na dve jake noge. On je imao ogroman rep, glomazno telo, kratak rog na njuski. Njegove prednje noge su bile kratke i imale su četiri prsta na stopalima (primitivni konfiguracija) sa oštrim kandžama. Ono što je ovo čudovište karakterisalo je : tridesetak njegovih oštrih zuba poput sekira u njegovim ogromnim čeljustima, rog na njegovoj dugoj njuški i par rogova ispod njegovih očiju.

On je takođe imao velike oči (i zbog toga verovatno imao vrlo dobar vid). Ceratosaurus je bio dug 4,5 do 6 m, i težak otprilike 0,5 do 1 tone . Fosili pronadjeni u Severnoj Americi, južnoj Evropi (Portugaliji) i u istočnoj Africi (u Tanzaniji).
 

Dinosaurus Alectrosaurus je živeo u istorijskom dobu razvoja naše planete, u periodu kasne krede, pre oko 80 miliona do 75 miliona godina. Bio je oko 17m m  dužine i težak 1,5 tona.


detaljnije

Dinosaurus Baryonyx -  teške kandže!

Baryonyx je dobio ime od grčke složenice reči koja s emože prevesti kao "gušter teške kandže", po svojim prednjim udovima svojih nogu - "ruku", koje su bile naružane sa po tri oštre kandže.

Dinosaurus Baryonyx je živeo u dobu u istorijskom razbolju razvoja planete Zemlje, u periodu rane krede, pre 125 miliona godina! Ova praistorijska životinja je bila duga oko 9 m i bila teška oko 2 tone. On je imao dugu i široku lobanju, velike čeljusti slične krokodilu u koma je imao 96 oštrih zubi. Lobanja ovog čudovišta se nastavljala u kratak i širok vrat koji je prealzio u njegov nezgrapan trup koji se završavao dugim repom ove životinje.

Ova neman se kretala sa dva para nogu, između kojih su njegove prednje noge bile kraće i sitnije od njegovih zadnjih nogu koje su bile mnogo krupnije i deblje od njegovih prednjih nožnih ekstremiteta. Uprkos zakržljalosti svojih prednjih nogu, Baryonix je bio poznat po tome što je ima na svakoj od svojih šapa po jednu kandžu dužine 30 cm. Ovim kandžama, ova životinja je koristila u lovu na ribe i manje druge morske životinje. Fosili ove praistorijskog čudovišta pronađeni su u zapadnoj Evropi u Engleskoj, i u južnoj Evropi u Španiji i Portugalu.    

Dinosaurusi slike - Dilong - Carski zmaj!

Dilong s eu prevodu sa kineskog jezika prevodi kao "carski zmaj".

Dilong spada u red malenih  dinosaurusa. Živeo je u istorijskom razvoju planete zemlke, u periodu rane krede pre oko 130 miliona godina. Njegovi fosili ostaci su pronađeni u Kini.
Dilong je bio dionsaurus mesojed i pokriven jednostavnim perjem ili protoperjem, naucnici tvrde da je perja bilo manje što je životinja bila veća - mladunci su možda bili pokriveni paperjem i gubili ga tokom odrastanja, zato što su postajali veći i ono im više nije bilo potrebno za održavanje toplote.

Dilong dinosaurus je bio dugačak 2m, a težak 25 kg.  Fosilni ostaci ove životinje pronađeni osim i Kini i Mongoliji, i u Severnoj Americi, u Kanadi.
 

Vodeni gmizavci - Elasmosaurus

Elasmosaurus je dobio ime koje potiče od grčke reči koja se prevodoi kao "gušter tanke ploče", koja se odnosi na tanku ploču u karličnom predelu svoga tela. 

Elasmosaurus njie bio dinosaurus, zapravo nikada nisu postojali vodeni dinosaurusi, ali zato je bilo vodenih gmizavaca kao sto je bio Elasmosaurus!

Elasmosaurus živeo u istorijskom razdoblju razvoja planete Zemlje, tokom kasnog perioda krede u svim njenim morima i okeanima. Imao dug vrat za morskog reptila koji je bio i do 14 m dug i težak oko 2 tone. Polovina dužine bio njegov vrat, koji je imao i do 75-76 pršljena. Elasmosaurus imao četiri duge noge nalik  perajima, malu glavu, zube oštre, jaku vilicu, šiljati rep i bio je mesožder. Fosili pronadjeni u Severnoj Americi.
 

Slike vodenih gmizavaca - Elasmosaurus!

Slike dinosurs - Sinosauropteryx, u prevodu sa kineskog znači "Kinesaka ptica zmaj"!

Sinosauropteryx datira iz istorijskog razdoblja razvoja planete Zemlje, iz doba kasnog perioda Jure, pre oko 121-135 miliona godina. Sinosauropteryx je prvi fosil koji je dokazao da dinosaurusi  imaju perje. Sinosauropteryx ne može da leti, njegovo perje je verovatno koristilo za izolaciju u održavanje telesne toplote.

Sinosauropteryx je bio mali dinosaurus, do 1 m dug, hodao je  na dve noge, i težak oko pola kile. Ličio je na današnjeg guštera, male glave, zdepastog tela, dugog repa i imao dva para nogu. Sinosauropteryx je bio mesojed. Fosilni ostaci ove praistorijske životinje pronađeni su u severoistočnoj Kini.
 

Plesiosauru zapravo nije dinosaurus, on je veliki vodeni reptil. Iz tog razloga, njegovo ime u prevodu sa grčkog znači "veliki gušter".

Plesiosaurians je jedan od najvećih morskih predatora dužine i do 15m, a težio i do oko 15 tona. Imao je malu lobanju, dug vrat, široko telo, dva para peraja umesto nogu koja su mu služila pri plivanju i dug rep.

Fosilni ostaci ove praistorijske životinje pronadjeni su u Engleskoj, Nemačkoj, Japanu, Australiji i SAD, Kanadi i Meksiku. Živeli su u onom istorijskom razdolju naše planete koji se smešta u vremenske periode od početka jure do kraja perioda krede, pre oko 65 miliona godina. Hranili su se ribama, lignjama, mekušcima i drugim morskim stvorenjima.

Dinosauri slike - Thecodont!

Thecodont je dobio ime po složenici grčke reči koja se prevodi kao "gušter oštrih zuba"

Thecodonts nije dinosaurus, već veliki gmizavac. Thecodonts je izumrla rаsа аrchosаurs koji je daleki potomak današnjeg krokodila. Izgledаli su mаlo kаo četvoronožni theropod dinosаurusi koji je svojim zastrašujućim izgledom imao karakter ratobornog i nemilosrdnog predatora. Svi su oni izgledali poput krokodila, ali su imali kraće lobanje, nešto duži vrat, krupna leđa, prednje i zadnje noge čiji se trup završavao velikim repom. Kretali su se na sve četiri noge.

Oni su živeli u istorijskom razdoblju naše planete koji zauzima vremenski period od kаsnog Permа do kаsnog Trijаsа, kada su bili veomа rasprostarnjena životinjska vrsta na Zemlji u tom geološkom periodu. Oni su najverovatnije izumrli od posledica pada аsteroidа koji se srusio na Zemlju tokom kаsnog periodа trijаsa pre oko 200 milionа godinа.

!Najbolje slike dinosaurusa - Troodon!

Troodon je dobio ime po grčkoj složenici reči koje se prevode kao "zub koji ranjava", usled oštrih zubi u njegovim čeljustima.

Troodon je bio mali dinosaurus koji nas svojim izgledom veoma podseća na ptice. Živeo je u istorijskom razdoblju razvoja planete zemlje, koji se naziva periodom kasne Krede, pre 75 ili 65 miliona godina. Fosilni ostaci ove male praistorijske životinje nađeni su u Severnoj Americi. Njegov nazaiv Trodon, u bukvalnom prevodu sa strogrčkog znači "zub koji ranjava", jer je u svojim čeljustima imao jake i oštre zube, slične onima koji su imali gmizavci biljojedi. Iz toga se može izvući zaključak da je Trodon bio svaštojed.

Trodon je bio veoma mali dinosaurus, koji je bio dugačak 2,4 m i težak oko 50 kg. On je imao kao kakva ptica, malu glavu sa špicastim kljunom, nešto kraći vrat koji se nastavljao u malo zdepasto telo koje se završavalo njegovim dugim repom. Kretao se uspravno na zadnje dve svoje noge koje su mu bile duge i vitke, usled čega je mogao brzo da trči. U poređenju sa svoje dve zadnje noge, prednje noge Trodona su mu bile male, nevelike, tanke, zakržljale i nefukcionalne.

Pored svega, Trodon je imao velike, krupne oči koje su mu bile blago okrenute prema napred, usled čega je ova životinjica mogla da ima jako dobro percepciju svoga vidnog područija. Usled toga, pretpostavlja se da je Trodon bio izrazito noćna životinja.  

1 2
3
4 5