ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

leteci gmizavci

Microraptor - majušni dinosaurus ptica! Microraptor su prvi dinosaurusi čije je telo bilo prekriveno gustim perijem čime su sebe svrstali u direktne pretke današnjih ptica.


detaljnije

Nyctosaurus - leteći gmizavci!

Prevod imena ovog letećeg gmizavca sa starogrčkog i latinskog jezika je "noćni gušter".
Ovaj leteći gušter je živeo u istorijskom periodu razvoja naše planete, tokom perioda pozne Krede, između 85 i 65 miliona godina. Nasatnjivao je obale Severne i Južne Amerike. Fosilni osatci ove praistorijske životinje pronađeni su u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ova leteća životinja je po svom izgledu najviše podseća na svog srodnika Ptetranodona, koji je živeo u isto vreme kada i Nyctosaurus. Imao je duga krila od 1m do 2m i svojim oblikom nas podsećaju na krila današnjih morskih ptica, pa Nyctosaurusa možemo smatrati za njihovog praistorijskog pretka. Nyctosaurus je imao težinu od svega 1.86 kg poput svake veće ptice ili orla.

Ova leteća životinja, imala je dug kljun koji se nastavljao u malu lobanju koja je dosezala možda i do 1m svoje dužine, što je možda bila polovina ukupne veličine ove leteće nemani. Čeljusti kljuna Nyctosaurusa bile su duge i izrazito šiljaste poput dve spojene igle. Pored svega, ova praistorijska ptica je na glavi imala svoje dve karakteristične špicaste kreste nejednake dužine. Ove dve kreste ili  izrasline, izgledale su na lobanji Nyctosaurusa divovski u poređenju sa veličinom ostalog dela njegovog tela.
 

Archeopteryx!

Ime Archeopteryxa je poteko od starogčke reči koja ima značenje "Drevno pero". Već sam njen naziv u mnogome nam daje glavne  odrenice karakteristika ove praistorijske životinje. Ona je svojim ukupnim oblikom u evolutivnom razvoju dinosaurusa predsatavljao njihov nedvosmislen prelaz iz roda gmazova u novu životinjsku vrstu ptica.

Archeopteryx je živeo u istorijskom doba razvoja naše planete koji se vezuje za period kasne jure, pre oko 150 ili 145 miliona godina. Fosilni ostaci ovog pernatog dinosaurusa pronađeni su na prostorima današnje Nemačke u doba kada je Evropa predstavljala arhipelag ostrva u tropskom moru, kada se on tada nalazio u visini današnjeg ekvatora.

Archeopteryx je bio mali leteći dinosaurus koji je po obliku bio više sličan današnjim pticama, recimo, današnjoj svraci, nego gmazovima.

Archeopteryx je bio dug oko 30 cm i bio težak između 300 i 500 gr. Imao je kratku lobanju i dug kljun, unutar koga se nalazio čitav niz malih zuba, što je jedina razlika koja ga je odvajala od današnjih ptica. Mali obim njene glave prelazio je u njen dugi pernati vrat koji se nastavljao u kratki i uzak trup ove male leteće nemani koji je u potpunosti bio obložen perijem i paperijem. U visini prelaza vrata i trupa ove prve ptice u istoriji, ovoj pernatoj životinji se nalazio par pernatih krila. Raspon njenih krila dosezao do 50 cm. Neveleki trup Archeopteryxa na kraju se završavao njenim dugim pernatim repom.