ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

kreda

Dinosaurus Pleurocoelus!
 
Pleurocoelus je dobio ime po grčkoj reči koja se prevodi kao "gušter šupljih kostiju" kada je dobio taj naziv usled šupljičastih kostiju svoga skeleta.
 
Pleurocoelus dinosaurus je živeo u istorijskom razdoblju razvoja planete Zemlje, u periodu srednje krede, pre 110 miliona godina. Bio je strog vegetarijanac, visok oko 9 metara, i dužinom do 15m do 18 m.
 
Paleontolozi nam govore da, uprkos svojoj veličini, bio je izrazito blage naravi. Fosilni ostaci ove praistorijske životinje su pronađene u Severnoj Americi, širom Sjedinjenih Američkih Država.
 

Tropeognathus - leteći gmizavac sa kobilicom na kraju kljuna!

Tropeognathusje dobio ime po grčkoj reči koja se prevodi kao "gušter sa kobilicom na vhu njuške"

Tropeognathus je leteći gmizavac koji je živeo u istorijskom razdoblju razvoja planete Zemlje, u periodu kasne krede pre 125 ili 100 miliona godina. Ovaj praistoriski leteći monstrum imao je raspon krila od 8 m. Bio je prepoznatljiv po tome što je imao  krestu sa gornje i donje starne vrha čeljusti.

Imao je čeljusti slične kljunu pelikana koje su služila da u letu hvata ribe iz mora, reka ili jezera. Prednji i zadnji nožni ekstremiteti ove životinje su tokom njene evolucije srasle sa krilima, dok ovaj leteći gmizavac nije imao repa. Njegovo postojbina je bila Južna Amerika.
 

Dinosaurusi slike - Dilong - Carski zmaj!

Dilong s eu prevodu sa kineskog jezika prevodi kao "carski zmaj".

Dilong spada u red malenih  dinosaurusa. Živeo je u istorijskom razvoju planete zemlke, u periodu rane krede pre oko 130 miliona godina. Njegovi fosili ostaci su pronađeni u Kini.
Dilong je bio dionsaurus mesojed i pokriven jednostavnim perjem ili protoperjem, naucnici tvrde da je perja bilo manje što je životinja bila veća - mladunci su možda bili pokriveni paperjem i gubili ga tokom odrastanja, zato što su postajali veći i ono im više nije bilo potrebno za održavanje toplote.

Dilong dinosaurus je bio dugačak 2m, a težak 25 kg.  Fosilni ostaci ove životinje pronađeni osim i Kini i Mongoliji, i u Severnoj Americi, u Kanadi.
 

Vodeni gmizavci - Elasmosaurus

Elasmosaurus je dobio ime koje potiče od grčke reči koja se prevodoi kao "gušter tanke ploče", koja se odnosi na tanku ploču u karličnom predelu svoga tela. 

Elasmosaurus njie bio dinosaurus, zapravo nikada nisu postojali vodeni dinosaurusi, ali zato je bilo vodenih gmizavaca kao sto je bio Elasmosaurus!

Elasmosaurus živeo u istorijskom razdoblju razvoja planete Zemlje, tokom kasnog perioda krede u svim njenim morima i okeanima. Imao dug vrat za morskog reptila koji je bio i do 14 m dug i težak oko 2 tone. Polovina dužine bio njegov vrat, koji je imao i do 75-76 pršljena. Elasmosaurus imao četiri duge noge nalik  perajima, malu glavu, zube oštre, jaku vilicu, šiljati rep i bio je mesožder. Fosili pronadjeni u Severnoj Americi.
 

Slike vodenih gmizavaca - Elasmosaurus!

Slike dinosaura - Stygimoloch - u prevodu - rogati demon iz reke smrti!
 
Stygimoloch se prevodi kao "demon iz Strika".
 
Stygimoloch su živeli krajem perioda krede, pre oko 68-65 miliona godina. Fosili su pronadjeni u Severnoj Americi. Stygimoloch je bio dug 2-3m i tezak 78kg. Bio je biljojed dvonozac. Živeo je u šumama Severne Ameike.

Stygimoloch je imao malu glavu i male čeljusti, dok je na glavi imao, sa leve i desne  strane od svoga temena, po pet pari zbijeno izraslih oštih rogova. Njegov kraći vrat je prelazio u njegovo zdepasto telo koje se završavalo nešto dužim repom ove praistorijske životinje.  Stygimoloch se kretao na svoje dve zadnje noge koje su bile deblje i snažnije od prednjeg para njegovih nožnih udova. Ona  su se sve završavale sa po pet prstiju na čijim vrhovima nogu su mu se nalazile po četiri oštre kandže.  

Slike dinosurs - Sinosauropteryx, u prevodu sa kineskog znači "Kinesaka ptica zmaj"!

Sinosauropteryx datira iz istorijskog razdoblja razvoja planete Zemlje, iz doba kasnog perioda Jure, pre oko 121-135 miliona godina. Sinosauropteryx je prvi fosil koji je dokazao da dinosaurusi  imaju perje. Sinosauropteryx ne može da leti, njegovo perje je verovatno koristilo za izolaciju u održavanje telesne toplote.

Sinosauropteryx je bio mali dinosaurus, do 1 m dug, hodao je  na dve noge, i težak oko pola kile. Ličio je na današnjeg guštera, male glave, zdepastog tela, dugog repa i imao dva para nogu. Sinosauropteryx je bio mesojed. Fosilni ostaci ove praistorijske životinje pronađeni su u severoistočnoj Kini.
 

Slike dinosaurusa i letecih gmizavaca - Pteranodon! U prevodu Pteranodon znači Leteće bezzubo čudovište!

Pteranodon je dobio ime po grčkoj složenici reči koja se prevodi kao "bezzubo leteće čudovište".

Pteranodon je živeo u istorijkom radoblju razvoja naše planete, u periodu kasne Krede pre 85 ili 75 miliona godina. Pteranodoni su bili masivni leteći gmizavci koji su živeli u blizini obale, a verovatno se  hranili  stvorenjima koja žive u moru, kao što su ribe i lignje.

Pteranodon je imao raspon krila do 7m od vrha do vrha, kao veliki zmaj.

Pteranodon je imao dugu grbavu glavu koja je verovatno sluzila za uspostavljanje ravoteze sa težinom masivnog kljuna. Kljun mu je bio dug i bez zubi, a na vrhu svoje glave je imao krestu. Kratki vrat je Pteranodona prelazio u njegova duga leđa i masivna krila koja su mu srasla u trup ove životinje. Fosilni ostaci ove leteće nemani pronašeni su u Severnoj Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj reptil je živeo u istom vremenskom periodu kao dinosaurusi.
 

Spinosaurus - najveći mesožder! Spinosaurus je dinosaurus koji je živeo u današnjoj severnoj Africi u istorijskom razdoblju razvoja planete Zemlje, tokom perioda doba Krede od pre 106 do 94 miliona godina.


detaljnije

Dinosaur - Titanosaurus najveći dinosaurus!

Titanosaurus je dobio ime po složenici grčkih reči koja se prevode kao "gušter titan", po grandioznom izgledu ovog dinosaurusa.

Titanosaurus je bio ogroman dinosaurus koji je na osnovu svoje gorostasne i titanske gradje dobio naziv Titanosaurus. Procenjuje se da su odrasli Titanosaurusi bili dugi između 9 i 12 m, 3m visoki i teški čak 13 tona. Živeo je u istorijskom razdoblju razvoja naše planete, u dobu kasne Krede, pre oko 80 do 65 miliona godina.

Titanosaurus je imao malu lobanju i male čeljusti, dug vrat, glomazan titanski trup, dva para velikih nogu i veliki dugački rep.

Ove životinje su bili biljojedi.

Nastanjivali su velika područija područija Zemlje od južne Evrope do Južne Amerike. Njegovi fosilni ostaci su pronađeni u južnoj Aziji, u Indiji i jugoistočnoj Aziji, u Laosu.  
 

Dinosauri slike - Polacanthus - Bobljikavi dinosaurus!

Polacanthus je dobio ime od složenice grčke reči koja se prevodi kao "bodljikavi gušter", usled svog bodljikavog leđnog  izrašataja ovog dinosaurusa koji bio sličan nazubljenoj kresti.

Polakantus je bio dinosaurus biljojed. Živeo je u istorijskom razdoblju razvoja planete Zemlje, u dobu rane Krede pre 130 ili 125 miliona godina na prostorima današnje zapadne Evrope.

Polakantus je dostizao veličinu između 4 i 5 metara, dok su neki primerci iste vrste dostizali dužinu i do 12m. Bio je težak oko 1 tone. Osnovna karakteristika ove praistorijske životinje bio je njen leđni oklopni štit na koji je bio nauružan velikim brojem malih kvrga i koštanih bodlji. Međutim, njihov broj i raspored ni do danas nije tačno poznat. Najverovatnije, njima se ova životinja branila od drugih predatora koji bi je napali.

Ova životinja imala je malu i špicastu glavu, poput kornjače, kratak vrat koji joj se produžavao u zdepast i obli trup koje se završavalo velikim repom. Polakantus se tromo kretao sa dva para svojih nogu na čijim troprstim stopalima su mu se nalazile male kandže.

Svojim ukupnim izgledom, polakantus nas danas veoma podseća na iguanu sa Galapagoskih ostrva. Fosilni ostaci ove životinje nađeni su u zapadnoj Evropi.
 

1 2 3
4
5 6 7