ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

kreda

Shuvuuia je dinosaurus-ptica, koja je živela pre oko 85 ili 75 miliona godina u periodu kasne Krede. Shuvuuia se pri tom smatra jednim od najmanjih dinosaurusa.


detaljnije

Spinosaurusje dobio ime po grčkoj složenici reči koja se može prevesti kao "gušter velikih bodlji", usled nazubljene kreste koja se nalazila na njegovim leđima.


detaljnije

Carnotaurus je dinosaurus koji je dobio ime od grčke složenice reči koja se prevodi kao "Bik mesožder"! Živeo je pre oko 70 miliona godina, u doba kasne Krede. Nastanjivao je suve predele ravnica i pustinja u Patagoniji, u današnjoj južnoameričkoj državi Argentini.


detaljnije

Velociraptor je dinosaurus koji je živeo pre 75 miliona godina, tokom istorijskog perioda u nastanku naše planete koji se naziva dobom kasne Krede. Fosilni ostaci pronađeni su u Mongoliji i Kini.


detaljnije

Beipiaosaurus je obio ime po grčkoj složenici reči koja se prevodi kao "Beipiao gušter". Beipiao je arheološki lokalitet u Kini gde su pronađeni fosilni ostaci ove praistorijske životinje.


detaljnije

Dinosaurus Psittacosaurus - dobio je  ime po složenici reči koja se prevodi kao "gušter  papagaj".

Živeo je pre 123 ili 100 miliona godina u dobu istorijskoj razvoja planete Zemlje koji se naziva dobom rane i srednje Jure. Fosilni ostaci ove životinje pronađeni su u Aziji, u Rusiji, Mongoliji, Kini i Tajlandu.


detaljnije

Tilosaurus je veliki, grabljivi morski reptil! Boravio je u plitkom delu mora Severne Amerike. Živeo je pre 80-85 miliona godina u istorijkom dobu naše planete koji se nazivao periodom pozne Krede.


detaljnije

Therizinosaurus je takozvani gušter sa kosom u obliku prstiju svojih prednjih nogu je bio u srodstvu sa velikim brojem teropodnih dinosaurusa.


detaljnije

Deinonychus dinosaurus - Pernati dinosaurus sa kandžama u obliku srpa!

Deinonychus je dobio ime po složenici reči koja se prevodi kao "strašna kandža" usled srpaste kandže svojih prednjih nogu.


detaljnije
Albertosaurus je živeo u doba krede, pre oko 76-74 miliona godina, krajem mezozoika, u doba kada su planetom vlaadli veliki gmizavaci. Fosilni ostaci ove životinje pronadjeni u Kanadi i zapadnoj Americi.
Albertosaurus je bio oko 9 m dužine oko 3,4 m visine do struka, i do 3 tona težine.

detaljnije
1
2
3 4 5