ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

kreda

Orodromeus dinosaurus

Orodromeus je dobio ime po latinskoj složenici reči koja se prevodi kao "planinski trkač". Živeo je u šumama Severne Amerike.

Orodromeus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom periodu geološkom periodu razvoja kasnoj Kredi pre oko 75 miliona godina. Naseljavao je teritoriju SAD-a. Ime Orodromeus znači planinski trkač, pretpostavlja se da se kretao skakajući sa stene na stenu kao divokoza.                 

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 2,5m, visina 1m, a težina oko 10kg. Imao je sitniju glavu koja se završavala bezubim kljunom. Telo se završavalo dugim repom. Prenji udovi bili su dosta kraći od zadnjih . Kretao se uspravno na zadnje dve noge.                            

Orodromeus je bio dinosaurus biljojed. Kljunom je kidao biljke, a sitnim i oštrim zubima ih je sitnio. Imao je izraženu brigu za potomstvom. Jedina pronađena vrsta ovog roda dinosaurusa je Orodromeus makelai.

Slike dinosaurusa! Dinosaurus!

Oviraptor dinosaurus

Oviraptor dinosaurus je dobio svoje ime od latinske složenice koja se može prevesti kao "kradljivac jaja".

Oviraptor je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u periodu kasne Krede, pre oko 80 miliona godina. Naseljavao je teritoriju Mongolije u današnjoj Aziji.             

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 2,5m, a visina 1m, a težina oko 30kg. Imao je sitnu glavu koja se završavala bezubim kljunom. Na vrhu glave nalazila se kresta koja je verovatno imala ulogu u privlačenju jedinki tokom sezone paranja. Vrat mu je bio dug i fleksibilan. Prednji udovi bili su kraći od zadnjih . Udovi su se završavali sa po tri prsta koji su nosili duge i zakrivljene kandže. Kretao se uspravno na zadnje dve noge.                                          

Oviraptor je bio dinosaurus svaštojed, hranio se mesom, insektima, jajima i biljkama. Jedina pronađena vrsta ovog roda dinosaurusa je Oviraptor philoceratops.

Najbolje slike dinosaurusa! Dinosaurus!

Pelorosaurus dinosaurus

Pelorosaurus dinosaurus je dobio ime po nazivu starogrčke složenice koja se prevodi kao "monstruozan gušter".

Pelorosaurus je jedan od najvećih dinosaurusa. On je dinosaurus koji je živeo u istorijskom periodu geološkog razvoja plante Zemlje, u periodu rane Krede, pre oko 130 miliona godina. Naseljavao je teritorije današnje Engleske i Portugalije (Evropa).

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 24m, visina 12m, a težina oko 14 tona. Imao je malu glavu na čijem temenu je imao izrađataj sličan narobranoj kersti, dug vrat, masivno zdepasto telo i neobično dug rep. Prednji udovi bili su nešto kraći od zadnjih koji su se u stopalima završavali sa po pet prstiju na čijim vrhovima su se nalazilo pet oštrih kandži. Kretao se četvoronožno.

Pelosaurus je bio biljojed. Hranio se papratima, mahovinama i listovima skrivenosemenica. Pronađeno je više vrsta ovog roda dinosaurusa. Bio je jedan od najvećih dinosaurusa koji je ikada hodao planetom Zemljom.

7 8 9
10