ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

kreda

Gigantosaurus je ogromni dinosaurus mesožder! Bio je dugačak čak 14 metara, a visok oko 3.5 metra.


detaljnije

Tenontosaurus dinosaurus je dobio ime od starogrčke složenice imena koja se prevodi kao "žilavi gušter", kada se na osnovu njegovih fosilnih ostataka procenilo da Tenontosaurus spada u red onih dinosaurusa koji je imao veliku sposobnost prilagođavanja.


detaljnije

Nyctosaurus je dobio ime od složenice strogrčkog imena koje se prevodi kao "noćni gušter". Ovaj leteći reptil koji nije bio dinosaurus, a živeo u periodu pozne Krede između 85 i 65 miliona godina, duž obala Severne i Južne Amerike.


detaljnije

Carcharodontosaurus dinosaurus mesožder. Bio je težak od 8 tona i dužinom glave od 1,6 metara, ova životinja je mogla biti veća od tiranosaura. Procenjena maksimalna dužina iznosi 13,5 m. Dobio je ime po složenici starogrčke reči koja se prevodi kao "velika beli ajkula - gušter.


detaljnije

Acrocanthosaurus je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, tokom ranog perioda krede, pre oko 115-105 miliona godina, u predelima blizu nivoa mora.


detaljnije

Microraptor - majušni dinosaurus ptica! Microraptor su prvi dinosaurusi čije je telo bilo prekriveno gustim perijem čime su sebe svrstali u direktne pretke današnjih ptica.


detaljnije

Giganotosaurus je dobio ime po grčkoj složenici reči koja se prevodi kao "gigantski južni gušter", usled ogromne veličine ovog titanskog guštera.


detaljnije

Tyranosaurus rex - najveći predator među dinosaurusima. Tyranosaurus rex je dobio ime po grčkoj i latinskoj složenoci imena koja se prevodi kao "gušter - kralj tiranin"


detaljnije

Styracosaurus - gušter šiljatog vrata! Ovaj dinosaurus je bio relativno velika životinja koja je dostizala svoju dužinu od 5,5 m, visoka 1.8 m i bila teška 3 tone.


detaljnije

Triceratops je bio najveći pripadnik oklopnih i pticokukih dinosaurusa. Bio je dugačak 9m i težak 7 tona. Živeo je pre oko 68 miliona godina, krajem istorijskog doba u razvoju naše planete koji se naziva periodom Krede.


detaljnije
1
2 3 4