ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

jura

Camarasaurus dinosaurus

Ime Camarasaurus dinosaurusa u prevodu sa starogrčkog ima u prenesenom značenju pojam "guštera šupljih pršljenova". Živeo je u istorijskom periodu geološkog razvoja planete Zemlje, u doba kasne Jure između 155 u 145 miliona godina.

Arheološki ostaci ove praistorijske životinje pronađeni su u Severnoj Americi u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj titanski gušter je bio biljojed.

Camarasaurus je naseljavao teritoriju SAD-a (Severna Amerika).

Camarasaurus je bio dug od 15 do 21 m i težine od 47 do 50 tona. Ovaj gorostas među dinosaurus imao je relativno malu lobanju i male čeljusti i veoma dug vrat koji je prelazio u glomazan trup ovog diva koji se završavao njegovim velikim repom. Ova neman se kretala na sve četiri svoje krupne i teške noge koje su se nastavljale u tri vidu tri prsta kada su se završavale svojevrsnim kopitama ovog gorostasnog guštera.   

Najveća kolekcija slika dinosaurusa, vrste dinosaurusa, dinosaurusi slike!

Više o Camarasaurusu videti NA POSEBNOJ STRANICI!

Diplodocus dinosaurus.

Diplodocus dinosaurus je dobio ime od starogrčke složenice imena koja se prevodi kao "gušter dvostruke grede", jer je imao vrat i rep koji su po dužini bili iste ili približne ravni.

Diplodocus je jedan od najvećih dinosaurusa biljojeda!

Diplodocus je živeo u istorijskom periodu geološkog razvoja planete Zemlje, u dobu kasne Jure, pre oko 150 miliona godina. Naseljavao je zapadne teritorije današnje Severne Amerike. Arheološka nalazišta fosila ove praistorijske životinje pronađena su u širom Sjedinjenih Američkih Država.

Dužina tela Diplodocusa je bila oko 27m, visina 7m, a težina preko 10 tona. Imao je malu glavu sa klinastim zubima koji su bili smešteni samo na prednjem delu vilica, veoma dug vrat, 14m dug rep i debeo trup.  Kretao se četvoronožno.

Pogledajte slike ovog dinosaurusa!

Allosaurus dinosaurus

Allosaurus dinosaurus je dobio ime od starogčke složenice imena koja se prevodi kao "gušter koji je različit od drugih".

Allosaurus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u kasnoj Juri pre oko 154 miliona godina. Naseljavao je zapadni deo Severne Amerike, južnu Evropu, zapadnu Afriku i Australiju. Njegova arheološka nalazišta su pronađena u Sjedinjenim Američkim Državama, Portugaliji, Tanzaniji i Australiji. Pronađeno je više vrsta ovog roda dinosaurusa.

Alosaurus je bio velike i široke lobanje i jakih čeljusti koja su bila nauružana sa 14 ili 17 velikih i oštrih zubi. Njegov kratak vrat se produžavao u nezgrapan i težak trup ove praistorijske životinje koji se završavao njegovim neobično dugim repom. Ova neman se kretala sa svoje dve zadnje noge, dok su mu prednje dve noge bile manje i uže i možda prilagođene približavanju svojim velikim čeljustima plen životinjskog porekla kojim se ovaj predator titanskih razmera hranio. Stopala njegovih prednjih i zadnjih nogu imala su po tri prsta na čijim vrhovima su se nalazile tri velike i ubojite kandže. Sobzirom na svoju veličinu i težinu, ovaj dinosaurus se kretao sporo i tromo. Bio je mesožder. 

Dinosaurusi slike!

Patagosaurus dinosaurus

Patagosaurus je dobio ime po latinskoj složenici naziva koji se može prevesti kao "patagonijske gušter", po mestu pronalaska ove praistorijske životinje u Pataogoniji, velikoj geografskoj oblasti na krajnjem jugu južnoameričke države Argentine.

Patagosaurus je veliki herbivorni (koji se hrani biljkama) dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, sredinom perioda doba Jure, pre oko 160 miliona godina.

Dužina ovog dinosaurusa bila je oko 18m, visina 5m i težina 15 tona. Imao je malu glavu, nalik glavi Velike morske kornjače sa krupnim  zubima u svojim čeljustima prilagođene žvakanju biljaka. Njegov mala glava se nastavljala u dug vrat Patagosaurusa koji se nastavljao u njegovo zdepasto telo koje se završavalo  neobično dugim repom ove velike praistorijske životinje. Patagosaurus se kretao četvoronožno svojim velikim i dugim nogama na čijim stopalima su mu se nalazila po četiri prsta koja su se završavala sa istim brojem kandži ovog praistorijskog titana. Zbog velike težine tela, ova neman goorostasnih razmera kretao se sporo i tromo.

Najlepse slike dinosaurusa! Dinosaurus biljojed!

Monolophosaurus dinosaurus

Monolophosaurus dinosaurus je dobio ime po starogrčkoj složenici naziva "gušter sa jednom krestom."

Monolophosaurus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom dobu geološkog ravoja naše planete, sredinom perioda doba jure, pre oko 170 miliona godina. Nastanjivao je šumovite predele centralne Azije. Bio je mesožder.

Naseljavao je teritoriju današnje Kine. Arheološki lokaliteti fosilnih ostataka ove praistorijske životinje su pronađeni u ujugrskoj kineskoj pokrajni Sikjang.

Monolophosaurus je bio dug 5m, bio težak 475 kg, i približno visok i širok 1.67 m. Imao je veliku, ravnu i zaobljenu glavu i velike čeljusti u kojima su mu se nalazio veliki broj dugih i oštrih zubi. Na temenu glave ovog praistorijskog guštera nalazila se neka vrsti izrasilina koja je bila slična nazubljenoj kresti. Vrat srednje veličine ove nemani prelazio je u njegovo krupno zdepasto telo koje se završavalo njegovim neobično dugim repom. Ova praistorijska životinja se kretala sa dve svoje noge koje su po svom obimu i dužini bile veće od njenih prednjih nogu. Zadnji par nogu Monolophosaurusa su se u njegovim stopalima završavale sa po četiri para prstiju na čijim vrhovima su se nalazilo po četiri velike oštre kanđe. Na drugoj strani, prednje noge    Monolophosaurus su bile znatno kraće i manje i imale ulogu svojevrsnih ruku. One su se završavale u sa tri prsta na lijim krajevima su se nalazila tri oštre kandže. Njima se  Monolophosaurus mogao koristiti pri lovu na svoj plen ili u odbrani od svojih predatora.

Najbolje slike dinosaurusa!

Cryolophosaurus dinosaurus je dobio ime po složenici starogrče reči "polarni ćubasti gušter", po geografskom mestu svoga pronalaska na Antartiku.


detaljnije

Syntarsus dinosaurus (Dinosaurus Meganosaurus).

Syntarsus dinosaurusje dobio naziv od strogrčke reči Meganosaurus koja se može prevesti kao "veliki mrtvi gušter".

Syntarsus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja naše planete, u periodu ranoe jure, pre oko 200 miliona godina. Naseljavao je Južnu Afriku, Severnu Ameriku i centralnu i istočnu Aziju. Arheološki lokaliteti gde su pronađeni fosilni ostaci ovog praistorijskog guštera nalaze se u Južnoafričkoj Republici, Zimbamveu,  Sjedinjenim Američkim Državama i Kini.

Ovo rasprostranjenje pokazujuje da su se ovi dinosaurusi brzo širili i da su kontinenti  u doba Jure bili povezani u jedan veliki prakontinent.

Meganosaurus je imao široku lobanju i duge i snažne čeljusti nauružane velikim brojem svojih zuba kakve možemo naći kod danšnjeg krokodila. Njegova glava se nastavljala u vrat srednje dužine koji se ulazio u dug i zdepast trup ove praistorijske životinje koji se završavao njenim dugim repom.

Ova životinja imala je dva para nogu kada se kretala uspravno svojim zadnjim nožnim ekstremitetima. Ona su bila po obimu i veličini daleko veća od njegovih prednjih nožnih udova koja su bila daleko manja i suženija. Na stopalima oba para nogu ovog dinosaurusa nalazila su se po tri prsta na čijim vrhovima su bile smeštene po tri velike kandže. Na osnovu analiza fosilnih ostataka ove životinje, ustanovljeno je da su njene zadnje noge bile vrlo mišićave i snaže, što će znači da je ovo stvorenje bilo osposobljeno da brzo trči za svojim plenom ili da beži od napada svojih predatora.

Najlepse slike dinosaurusa!
 

1 2 3
4