ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

jura

Brahiosaurus - jedan od najvećih dinosaurusa koji ikad hodao Zemljom!

Brachiosaurus je dobio ime po grčkoj složenici reči koja se prevodi "gušter ruka", jer su mu prednji nožni udovi bili duži nego zadnji.


detaljnije

Cryolophosaurus dinosaurus je živeo, pre 190 miliona godina, u doba istorijskog razvoja naše planete loje se naziva periodom rane Jure. Živeo je u područiju današnjeg Antartika. Ovaj dinosaurus je bio je visok od 6m do 7m, i težak 460 kg.


detaljnije

Slike dinosaurusa - Edmontosaurus!

Dinosaurus strvinar!

Edmontosaurus je bio dinosaurus koji je živeo u istorijskom dobu razvoja planete Zemlje, u periodu doba Jure, pre oko 65 miliona godina. Njegovi fosilni ostaci su pronađeni u zapadnim delovima Severne Amerike. Bio je to veliki  dinosaurus, dug 12 m, težak do 4 tone.

Ova glomazana životinja je imala glomaznu glavu sa proširenim kljunom kakav ima današnja patka. Lobanja ove životinje je prelazila u kratak vrat koji se nastavljao u glomazno telo koje se završavalo velikim repom ove zveri. Ova praistorijska zver kretala se sa dva para svojih zadnjih nogu. Prednji par njegovih nogu su bile neuporedivo lakše od zadanih para nogu pomoću kojih se ova životinja kretala ili je na njima stajala. Bio je strvinar se hranio leševima uginulih životinja.

Dinosauri i dinosaurusi slike - Camptosaurus!

Camptosaurus je dobio ime po grčkoj reči koja se prevodi kao "pokretljivi gušter".

Camptosaurus je rod kljunatih dinosaurusa biljoždera iz perioda kasne jure kada je živeo pre 155 miliona godina. Fosili pronadjeni u  Severnoj Americi. Camptosaurus je bio dug od oko 5 do 20 m, visok oko 1m, i težak do 1 ili 2 tone. Njegove zadnje noge su bile duže od  ruku. Na svakoj od četiri svojih nogu imao je po pet prstiju. Mogao je da hoda na dve ili četiri noge, kako bi lakše pasao biljke.

Verovatno se kretao i na četiri svoje noge u slučajevima kada je bio napadnut i progonjen od predatora.

Slike dinosaurusa - Dinosaurus Ceratosaurus - rogati gušter!

Ceratosaurus je dobio ime po grčkoj složenici reči koja se prevodi kao "rogati gušter".

Ceratosaurus je ževio pre oko 156 miliona do 145 miliona godina u istorijskom periodu razvoja naše planete koji se zove doba rane krede. Ovaj mesojed je živeo u onom istorijskom dobu planete Zemlje koji nosi ime perioda kasne Jure.

Ceratosaurus je  bio moćan predator koji hodao na dve jake noge. On je imao ogroman rep, glomazno telo, kratak rog na njuski. Njegove prednje noge su bile kratke i imale su četiri prsta na stopalima (primitivni konfiguracija) sa oštrim kandžama. Ono što je ovo čudovište karakterisalo je : tridesetak njegovih oštrih zuba poput sekira u njegovim ogromnim čeljustima, rog na njegovoj dugoj njuški i par rogova ispod njegovih očiju.

On je takođe imao velike oči (i zbog toga verovatno imao vrlo dobar vid). Ceratosaurus je bio dug 4,5 do 6 m, i težak otprilike 0,5 do 1 tone . Fosili pronadjeni u Severnoj Americi, južnoj Evropi (Portugaliji) i u istočnoj Africi (u Tanzaniji).
 

Plesiosauru zapravo nije dinosaurus, on je veliki vodeni reptil. Iz tog razloga, njegovo ime u prevodu sa grčkog znači "veliki gušter".

Plesiosaurians je jedan od najvećih morskih predatora dužine i do 15m, a težio i do oko 15 tona. Imao je malu lobanju, dug vrat, široko telo, dva para peraja umesto nogu koja su mu služila pri plivanju i dug rep.

Fosilni ostaci ove praistorijske životinje pronadjeni su u Engleskoj, Nemačkoj, Japanu, Australiji i SAD, Kanadi i Meksiku. Živeli su u onom istorijskom razdolju naše planete koji se smešta u vremenske periode od početka jure do kraja perioda krede, pre oko 65 miliona godina. Hranili su se ribama, lignjama, mekušcima i drugim morskim stvorenjima.

Slike dinosaurusa - dinosaurs - Stegosaurus!

Stegosaurus je dobio ime po složenici grčke reči koja se prevodi kao "krov guštera", usled svojih velikih nazubljenih kresti na svom vratu koje su nas podsećale na kao kkav krov kuće.

Stegosaurusi su bili dinosaurusi koji živeli u istorijskom periodu razvoja planete Zemlje, krajem doba jure, pre oko 145 miliona godina. Kako su imali prepoznatljiv bodljičast rep, oni su i dobili svoje grčko ime Stegosaurus, što u prevodu znači "gušterov krov."

Bili su dugački oko 9m, a visoki oko 4m. Čitavo telo im je bilo prekriveno čitavim nizom trouglastih ljuskastih ploča.  Kako su one bile povezane sa krvotokom same životinje, Stegosaurus je mogao da menja boju svoga tela kako bi zaplašio predatora. Na repu su imali oštre boblje kojim su mogli zadavati smrtonosne ubode svojim predatorima.

U Portugalu su 2006. godine pronađeni njegovi fosilni ostaci što je značilo da su ove praistorijske životine žive i na područijima današnje Evrope.

Slike dinosaurusa - Camarasaurus dinosaurus!

Camarasaurus u prevodu sa staro-grčkog znači : "(više) pršljeni gušter".  Njegovo ime vezuje se za četvoronožnog dinosaurusa biljojeda koji je bio titanskih razmera. Camarasaurus je bio ogroman dinosaurus. Bio je dug između 15 i 23 m, kada je težio čak 47 tona.

Ovaj dinosaurus je imao malu glavu i male čeljusti oštrih zubi u obliku dleta koja su bila duga i do 19 cm i svojom funkcijom su bila prilagođena njegovoj biljojednoj ishrani. Međutim, ono što ga je izdvajalo od svih ostalih dinosaurusa je bio njegov izrazito dug i uzak vrat koji je mogao dostizati dužinu i do 13m. Vrat mu je prelazio u glomazni trup koji se završavao dugim repom ovog titanskog čudovišta. Ova praistorijska životinja kretala se na sve četiri svoje noge koje su se odlikovale svojom gorostasnom masivnošću. Na kraju njihoviih petoprstnih stopala nalazile su se oštre kandže. 

Njegovi fosilni ostaci su pronađeni u Severnoj Americi, potiču iz istorijskog razdoblja razvoja naše planete koji se vezuju za doba kasne Jure, pre 155 i 145 miliona godina. Najlepše slike dinosaurusa - dinosaurus Camarasaurus!

Patagosaurus dinosaurus!

Patagosaurus je dobio ime po latinskom nazivu Patagonije, geografskoj oblasti u Argentini gde je pronašen ovaj praistorijski gušter.

Ovaj dinosaurus je živeo u istorijskom dobu razvoja planete Zemlje, u periodu srednje Jure, između 163 ili 161 miliona godina. Fosilni ostaci ove životinje pronađeni su u Južnoj Americi, u Agentini. 

Dostizalo je dužinu 18m i težak između 5 i 10 tona. Bio je biljožder

Patagosaurus je imao malu lobanju i njušku u obliku današnje velike morske slonovske kornjače. Imao je dug i izduženi vrat koji se dalje produžavao u njegov glomazni trup koji se završavao njegovim neobično dugim repom. Ova životinja sporo i tromo se kretala sa dva para svojih nogu na čijim četvoroprstnim stopalima su mu se nalazile četri oštre kandže.

Cryolophosaurus dinosaurus je živeo u dobu rane Jure, pre 190 miliona godina u područiju današnjeg Antartika. Ovaj dinosaurus je bio je visok od 6m do 7m, dugačak od 20 do 23 m i težak 460 kg, što ga čini najvećim dinosaurusom iz svoje vrste teropodosa.


detaljnije
1
2
3 4