ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

jura

Brachiosaurus dinosaurus je dobio ime od starogrčke složenice imena koja se može prevesti kao "gušer ruka", usled toga što su mu prednji nožni udovi bili duži od zadnjih. Bio je jedna od najvećih životinja koja je ikada hodala Zemljom.


detaljnije

Stegosaurus dinosaurus.

Stegosaurus je dobili svoje po starogrčkoi složenici imena koja se može prevesti kao "gušterov krov." usled titanskog izgleda ovog praistorijskog guštera!


detaljnije

Arheopteriks je najstarija poznata ptica. Arheopteriks ili praptica se razvila od dinosaurusa teropoda, te predstavlja prelazni oblik između ptica i gmizavaca. Imala je krila i bila je pokrivena perijem.


detaljnije

Dinosaurus Seismosaurus - Najduži dinosaurus na svetu! Seismosaurus je dobio ime od grčke složenice imena koja se prevodi kao "Gušter od koga se trese zemlja", usled veličine ovog dinaosaurusa pod čijim nogama se tresla zemlja kada se kretao.


detaljnije

Apatosaurus - Najveći dinosaurusi! Apatosaurus je dobio ime od grčke složenice reči koja se prevodi kao "varljivi gušter, jer je svojim strašnim izgledom podsećao na dinosaurusa mesoždera! Međutim, danas se dobro zna da se on se isključivo hranio biljkama i da nije bio mesojed.


detaljnije

Dicresaurus je bio poznat je po 12 bodlji koje su mu se nalazile u zadnjem delu vrata. Svojim izgledom je podsećao na ogromnu iguanu nego na dinosaurusa. Živeo je pre 150 miliona godina u istorijskom razvoju planete Zemlje koji se naziva dobom kasne Jure.


detaljnije

Apatosaurus je dinosaurus biljojed koji je živeo pre oko 150 miliona godina, u periodu istorije naše planete koji se naziva dobom kasne Jure. Bio je to najveći od svih dinosaurusa. Bio je dugačak od 20 do 25 m, a težio je 30 tona. Tromo i teško se kretao na svoje četiri noge koja su se završavala stopalima na kome su se nalazile oštre kandže.


detaljnije

Allosaurus - dinosaurus sa izgledom guštera slike! Allosaurus je dinosaurus, i živeo je pre 150 miliona godina u doba kasne Jure. Kako mu i sam prevod njegovog imena Allosaurus znači "dugački gušter" to umnogome određuje njegov izgled.


detaljnije

Dimorphodon - leteći reptili! Dimorphodon živeo pre 175 ili 160 miliona godina u periodu srednje Jure. Dimorphodon je bio mesojed koji je jeo ribu.


detaljnije

Stegosaurus su bili dinosaurusi koji živeli pre oko 145 miliona godina u istorijskom periodu razvoja planete Zemlje koja je obeležena dobom krajem jure. Kako su imali prepoznatljiv bodljičast rep, koristili su ga u odbrani od drugih predatora.


detaljnije
1
2 3 4