ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

jobaria

Jobaria dinosaurus!

Jobaria dinosaurus je dobio ime po imenu afričkom mitskom stvorenju Jobariju. Fosilni ostaci ove praistorijske životinje su nađeni u na prostorima današnje severne Afrike.

Ovaj dinosaurus je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u doba srednje Jure, pre 165 miliona godina. Bio je biljojed. Bio je dugačak 21.3 m i težak 22.4 tona.

Jobaria dinosaurus je imao neobično malu glavu i male čeljusti, kada mu je omanja lobanja praktično srasla sa njegovim dugim vratom koja je prelazila u njegov zdepasti veliki trup koji se završavao dugim i debelim repom ovog titanskog guštera. Ovaj titan se kretao sa dva para svojih nogu jednakih veličina i obima, kada je između istih, zadnji par dinosaurusovih nožnih udova bio nešto većih dimenzija. Na kraju stopala sve četri noge ovog gorostasa nalazila su se svojevrsna kopita u koje su srasle po tri velike kandže.    

Jobaria dinosaurus

Jobaria dinosaurus je dobio  svoje ime po Jobaru, mitskom afričkom biću, jer  je severna Afrika bilo područije gde je živela ova praistorijska životinja.

Jobaria je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje u periodu rane Krede, pre oko 135 miliona godina. Naseljavao je teritoriju Nigera (severozapadna Afrika).

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 21m, visina 10m, a težina oko 18 tona. Imao dug i  debeo vrat koji je nosio sitnu glavu. Telo mu je bilo glomazno i završavalo se dugim repom. Prenji udovi bili su nešto kraći od zadnjih udova. Kretao se četvoronožno ali se oslanjao na zadnje noge u slučaju opasnosti
ili kada je hteo da dohvati visoke krošnje grana drveća.

Bio je biljojed. Živeo je u krdima. Jedina pronađena vrsta ovog roda dinosaurusa je Jobaria tiguidensis.