ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

hypsilophodont

Hypsilophodonts dinosaurus!

Ime Hypsilophodonts dinosaurusa potiče od stro-grčke reči koja u prevodu znači "(gušter) visoki šiljak", jer se u vrhu čeljusti ove male životinje nalazio šiljak kakav pronalazimo kod današnjih kornjača ili iguana.Ova životinjica duga između 1 i 2 m živela je istorijskom razdoblju geološkog razvoja Zemlje, u doba pozne Krede, pre 145 miliona godina. Fosilski ostaci ove praistorijske životinje su pronađeni u Aziji, Australiji i Novom Zelandu, Evropi, Severnoj i Južnoj Americi.  

Ovaj mali dinosaurus je imao malu zaobljenu glavu i njušku koja nas podesća na lobanju kornjače. Nešto duži vrat Hypsilophodonta je prelazio u njegov izbuženi i zdepasti trup koji se završavao negovim dugim repom. Ova mala životinja se kretala sa dve velike svoje zadnje noge koje su mu po svom obimu bile daleko veće od njegovih prednjih para malih i nevelikih nogu. Oba nožna ekstremiteta su na svojim stopalima imala po tri prsta koja su se završavala sa po tri malie kandže.

Hypsilophodon dinosaurus

Hypsilophodon dinosaurus je dobio svoje ime po starogrškoj složenici imena koja se prevodi kao "Hipsilofodov zub". svojim ukupnim izgledom, on nas najviše podseća na današnju Galapagosku uguanu.

Hypsolophodon je dinosaurus  koji je živeo u istorijskom periodu geološkog razvoja plante Zemlje, u periodu rane Krede, pre oko 125 miliona godina. Naseljavao je teritoriju Engleske na na današnjim Britanskim ostrvima u Evropi.

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 2,5m, visina 1m, a težina oko 25kg. Imao je sitnu glavu koja se završavala bezubim rožnim kljunom. Duž leđa je imao dva reda koštanih ploča. Prenji udovi bili su kraći od zadnjih i imali su po pet prstjiu. Zadnji udovi su bili dugi i vitki i završavali su se sa četiri prsta.

Hypsilophodon se kretao veoma brzo na zadnje dve noge.

Bio je biljojed. Živeo je u krdima i imao je izraženu brigu o potomstvu. Jedina pronađena vrstaovog roda dinosaurusa je Hypsilophodon foxii.