ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

dinosauri

Slike dinosaurusa - Edmontosaurus!

Dinosaurus strvinar!

Edmontosaurus je bio dinosaurus koji je živeo u istorijskom dobu razvoja planete Zemlje, u periodu doba Jure, pre oko 65 miliona godina. Njegovi fosilni ostaci su pronađeni u zapadnim delovima Severne Amerike. Bio je to veliki  dinosaurus, dug 12 m, težak do 4 tone.

Ova glomazana životinja je imala glomaznu glavu sa proširenim kljunom kakav ima današnja patka. Lobanja ove životinje je prelazila u kratak vrat koji se nastavljao u glomazno telo koje se završavalo velikim repom ove zveri. Ova praistorijska zver kretala se sa dva para svojih zadnjih nogu. Prednji par njegovih nogu su bile neuporedivo lakše od zadanih para nogu pomoću kojih se ova životinja kretala ili je na njima stajala. Bio je strvinar se hranio leševima uginulih životinja.

Dinosauri slike - Polacanthus - Bobljikavi dinosaurus!

Polacanthus je dobio ime od složenice grčke reči koja se prevodi kao "bodljikavi gušter", usled svog bodljikavog leđnog  izrašataja ovog dinosaurusa koji bio sličan nazubljenoj kresti.

Polakantus je bio dinosaurus biljojed. Živeo je u istorijskom razdoblju razvoja planete Zemlje, u dobu rane Krede pre 130 ili 125 miliona godina na prostorima današnje zapadne Evrope.

Polakantus je dostizao veličinu između 4 i 5 metara, dok su neki primerci iste vrste dostizali dužinu i do 12m. Bio je težak oko 1 tone. Osnovna karakteristika ove praistorijske životinje bio je njen leđni oklopni štit na koji je bio nauružan velikim brojem malih kvrga i koštanih bodlji. Međutim, njihov broj i raspored ni do danas nije tačno poznat. Najverovatnije, njima se ova životinja branila od drugih predatora koji bi je napali.

Ova životinja imala je malu i špicastu glavu, poput kornjače, kratak vrat koji joj se produžavao u zdepast i obli trup koje se završavalo velikim repom. Polakantus se tromo kretao sa dva para svojih nogu na čijim troprstim stopalima su mu se nalazile male kandže.

Svojim ukupnim izgledom, polakantus nas danas veoma podseća na iguanu sa Galapagoskih ostrva. Fosilni ostaci ove životinje nađeni su u zapadnoj Evropi.