ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

cretaceous

Masiakasaurus dinosaurus

Masiakasaurusdinosaurus je dobio svoje ime od strogčke složenive reči koaj se prevodi kao "začarani gušter".

Masiakasaurus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u periodu kasne Krede, pre oko 67 miliona godina. Naseljavao je
teritoriju Madagaskara (ostrvo na jugo-istočnoj obali Afrike, u Indijskom okeanu).

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 2m, visina 1m, a težina oko 35kg. Masiakasaurus za razliku od ostalih dinosaurusa imao je isturene zube. Glava mu je bila široka i ravna, velikih čeljusti kakve pronalazimo kd današnjih krokodila ili aligatora. Lobanja se nastavljaka u mali vrat koji je prelazio u zdepasti trup životinje koji se završavao njegovim dugim repom. Prednji udovi bili su dosta kraći od zadnjih udova. Zadnji par nogu se završavao njegovim velikim stopalima sa tri prsta na čijim vrhovima su se nalazile tri velike kandže. Sa druge starne, prednji par njegovih nogu ove nemani je bio daleko manjih dimezija i obima od njegovih zadnjih nožnih udova. One su mu se završavale sa po pet pari prstiju koji su bili naružani sa pet malih kandži. Masiakasaurus se kretao uspravno na svoje zadnje dve noge.

Bio je mesojed. Zahvaljujući svojim oštrim isturenim zubima hvatao je ribu i ostale sitne kičmenjake.
Jedina pronađena vrsta ovog roda dinosaurusa je Masiakasaurus knopfleri.

Ouranosaurus dinosaurus.

Ouranosaurus dinosaurus je dobio svoje ime po složenici starogrčke reči koja se može prevesti kao "hrabri gušter", usled svog zastrašujućeg izgleda svojih fosila koji kao da uvek bio spreman za borbu protiv svojih predatora.

Ouranosaurus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u periodu rane Krede, pre oko 110 miliona godina. Naseljavao je teritoriju severozapadne Afrike. Njegovi fosilni ostaci su bili pronađeni u državi Nigeru.

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 7m, visina 5,5m, a težina oko 4 tone. Duž leđa i repa nalazio nabor kojeg su činili debeli i dugi nastavci kičmenih pršljenova i kože. Glava Ouranosaurusa bila je izdužena i završavala se bezubim kljunom. Sa strane donje i gornje vilice nalazili su se zubi koji su bili prilagođeni za ishranu biljakama. Prdnji udovi bili su nešto kraći od zadnjih udova. Kretao su četvoronožno. Na taj način, Ouranosaurus nas veoma podseća na današnje iguane, pa je ova praistorijska neman njihov daleki predak.

Ouranosaurus bio je biljojed, hranio se listovima, plodovima i semenima biljaka. Jedina pronanađena vrsta je Ouranosaurus nigeriensis.

Slike dinosaurusa!

Anchiceratops dinosaurus

Anchiceratops dinosaurus je dobio ime strogrčkoj složenici imena koje se prevodi kao "lice guštera sa rogovima", jer je imao rogove na svojoj glavi. 

Anchiceratops je dinosaurus koji je živeo u istorijskom periodu geološkog razvoja planete Zemlje, u dobu kasne krede, pre oko 80 miliona godina. Naseljavao je teritoriju današnje Kanade (Severna Amerika).

Dužina tela Anchiceratopsa bila je oko 6m, visina 2,5m, a težina oko 2 tone. Na glavi je imao tri roga koji su služili za odbranu. Dva roga iznad očiju bila su zakrivljena na gore i duža od roga koji je polazio sa njuške. Gornja i donja vilica završavale su kljunom koji je bio nalik na kljun papagaja. Sa vrata je polazio vratni nabor koji je bio pravougaonog  oblika sa malim ovalnim otvorima. Vrat ove životinje se dalje nastavljao u njegov zdepasti trup koji se završavao nevelikim repom ovog dinosaurusa. Anchiceratops se kretao na dva para svojih velikih i masovnih nogu koja su se u visini njegovih stopala završavala sa po pet prstiju na čijim vrhovima su se nalazile male kandže.

1 2
3