ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

cretaceous

Velociraptor je dobio ime po starogrčkoj složenici imena koja se prevodi kao "gušter iznenadni napadač", jer je važio za brzog i spretnog predatora koji je svoj plen brzo i spretno lovio.


detaljnije

Platecarpus je bio morski reptil koji je bio sličan današnjoj ajkuli.

živeo pre 85 miliona godina u okeanima i morima današnje Severne Amerike.


detaljnije
Albertosaurus je živeo u doba krede, pre oko 76-74 miliona godina, krajem mezozoika, u doba kada su planetom vlaadli veliki gmizavaci. Fosilni ostaci ove životinje pronadjeni u Kanadi i zapadnoj Americi.
Albertosaurus je bio oko 9 m dužine oko 3,4 m visine do struka, i do 3 tona težine.

detaljnije

Hesperornis - velika praistorijska morska ptica!

Hesperornis je dobio ime po složenici grčke reči koja se prevodi kao "zapadna ptica", usled prostora zapadne zemljine hemisfere gde je živelo ovo praistorijsko morsko stvorenje.

Hesperornis nije bio dinosaurus! To je bila praistoijska morska prica neletačica koja je živela u morima i okeanima gnezdeći se na njenim obalama. Hesperornis je daleki predak današnjih pingvina, kormorana ili gluna.

Ova ptica je živela u istorijskom razdoblju razvoja naše planete koji zauzima period kasne krede, između 83 i 78 miliona godina. Fosilni ostaci ove ptice promnašeni su u Severnoj Americi, u Sjedinjenim Državama i Kanadi, dok je jedan fosil iste ptice pronađen u Rusiji.

Hesperornis je bila velika ptica duga bezmalo 1,5 m. Gotovo nije imala krila, dok je u vodama mora i okeana plivala pomoću svojih zadnjih nogu kada je imala zadebljanja između prstiju. Ova ptica je imala male zube u kljunu u kojima je držala uhvaćeni plen. Bila je male glave, nešto dužeg kljuna, zdepastog tela, velikih nogu koje je koristila za plivanje i kretanje po morskoj obali, dok joj se trup završavao kratkim repom.

Ove ptice su naseljavale ogromna vodena prostranstva Severnog mora, odnosno severne predele Atlantnskog okeana kada je u praistorijsko vreme njime vladala suptropska i tropska klima, kada je u ovom delu sveta bilo mnogo toplije nego što je to danas.   
 

Ankylosaurus dinosaurus

Ankylosaurus je dobio ime od starogrčke složenice reči koja se prevodi kao "zakrivljeni gušter" jer je glava ovog praistorijskog bila gotovo neprimetno spojena sa njegovim povijenim oklopnim trupom kada je ova životinja ličila nalik na današnju džinovsku kornjaču sa Galopagaosa, kada je umesto svoga neprobojnog kornjačinog okopa imala svoj tvrd i debeli koštani oklop koji ga je štitio od osatlih predatora.

Ankylosaurus je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja naše planete, u periodu kasne krede, pre oko 70 miliona godina. Naseljavao je Severnu i Južnu Ameriku. Njegovi fosilni osatci su pronađeni na teritoriji SAD-a, Kanade (Severana Amerika) i Bolivije (Južna Amerika).

Dužina tela Ankylosaurusa bila je oko 10m, visina 1,5m, a težina oko 4 tone. Telo, glava i rep bili su zaštićeni oklopom koga su činile koštane ovalne ploče. Sa bočne strane tela i repa nalazio se red bodlji. Rep je bio debeo i kratak i završavao se koštanom kvrgom koja je služila za odbranu. Kada bi zamahnuo repom Ankylosaurus je mogao da lomi kosti svim predatorima koji bi ga napali kao što je Tyrannosaurus rex. Čak su i oči bile zaštićene koštanim pločama. Jedini nezaštićeni deo tela bio je stomak. Imao je kratak vrat i široku lobanju. Noge su mu bile kratke sa pet prstiju. Zadnje noge bile su nešto duže od prednjih nogu. Kretao se četvoronožno.

Bio je biljojed. Hranio se papratima i drugim niskim rastinjem. Jedina nađena vrsta ovog roda dinosaurusa je Ankylosaurus magniventris.       

Hadrosaurus dinosaurus

Hadrosaurus dinosaurus je dobio svoje ime po složenici starogrčke reči koja se prevodi kao "glomazni ili stameni gušter" usled gorostasne veličine ovog praistorijskog predatora.

Hadrosaurus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja Zemlje, u periodu kasne Krede, pre oko 80 miliona godina. Naseljavao je područije današnje Severne Amerike, kada se najveći broj arheoloških nalazišta fosila ovog guštera nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama.

Dužina tela ovog titanskog dinosaurusa bila je oko 10m, visina 4m, a težina oko 2.tone. Imao je sitniju glavu koja se završavala pljosnatim bezzubim kljunom. Zubi su se nalazili sa strane gornje i donje vilice. Telo Hadrosaurusa bilo je glomazno i završavalo se dugim i snažnim repom. Prednji udovi bili su nešto kraći od zadnjih udova. Prsti udova završavali su se kopitolikim noktima. Kretao se dvonožno, a u toku paše koristio je prednje udove kojim se mogao oslanjati na zemlju kako bi brstio prizemnu travu ili šikaru.                           

Bio je biljojed, hranio se listovima i grančicama biljaka. Jedina pronađena vrsta ovog roda dinosaurusa je Hadrosaurus foulkii.   

Hypacrosaurus dinosaurus

Hypacrosaurus dinoaurus je dobio svoje ime od složenice strogrškog imena koje se može prevesti kao "gotovo najviši gušter", usled titanskie veličine ove praistorijske životinje.

Hypacrosaurus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom periodu geološkog razvoja planete Zemlje, u dobu kasne Krede, pre oko 70 miliona godina. Naseljavao je teritorije današnje severne Amerike koja su odgovarala područijima Kanade i Sjedinjenih Američkih Država.

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 9m, visina 4m, a težina oko 1300kg. Na vrhu izdužene glave imao je šuplju koštanu krestu. Kresta je bila povezana sa nosnim kanalima i imala je ulogu u stvaranju zvuka rike ili u hlađenju tela. Mužijaci su imali veću krestu od ženki. U usnoj dupli imali su veliki broj zuba. Usna duplja se završavala kratkim, bezubim kljunom. Hypacrosaurus je imao glomazno telo koje se završavalo dugim i masivnim repom. Duž njegove leđne strane, od glave do repa, ovoj životinji se nalazila neka vrsta čipkanih nabora ili izraštaja sličnim nazubljenoj kresti. Zadnje noge bile su duže od prednjih nogu. Hypacrosaurus se kretao uspravno na svoje zadnje dve noge.

Bio je biljojed, hranio se borovim iglicama, semenjem i plodovima raznih biljaka. Živeo je u krdima. Pronađene vrste ovog roda dinosaurusa su Hypacrosaurus altispinus i Hypacrosaurus stebingeri.
 

Parasaurolophus dinosaurus

Parasaurolophus je dobio ime po složenici koja ima zančenje "ćubasti gušter" po velikoj ćubi koj a se nalazila na vrhu temena njegove lobanje.

Parasaurolophus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u dobu kasne Krede, pre oko 75 miliona godina. Naseljavao je ogromne teritorije Severne Amerike. Arheološka nalazišta gde su pronađeni fosilni ostaci ove praistorijske nalaze se u Kanadi i Sjedinjene Američke Države.

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 10m, visina 5m, a težina oko 3 tone. Posebna karakteristika Parasaurolophusa bila je koštana kresta dužine 1,8m, koja se nalazila na vrhu glave. Kresta je imala nekoliko funkcija : u stvaranju zvukova niske frekvence kojima su jedinke Parasaurolophus međusobno komunicirale, ili je doprinosila povećavanju njihovih mirisa kako bi se privlačile jedinke suprotnih polova u sezoni parenja ili je kresta na njhovim glavama unapređivala njihov sistem termoregulacije

Mužijaci su imali nešto veću krestu od ženki. Glava se završavala zatupastim bezubim kljunom. Na leđima je imao usek tačno na mestu gde kresta dodiruje leđa kada zadigne glavu. Glomazno telo završavalo se masivnim repom. Zadnji udovi bili su duži i snažniji u odnosu na prednje. Kretao se četvoronožno mada je mogao da se oslanja na zadnje noge prilikom ishrane ili u toku odbrane.

Parasaurolophus je bio biljojed, hranio se igličastim listovima četinara kao i listovima ostalih biljaka. Živeo je u krdima. Do danas su pronađene tri vrste ovog roda dinosaurusa.

Dinosaurusi biljojedi!

Dinosaurus Paralititan

Dinosaurus Paralititan je dobio naziv po starogrčkoj složenici koja se prevodi kao "morski titan" usled primorskih staništa ovog praistorijske životinje.

Paralititan je bio jedan od najvećih dinosaurusa koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja Zemlje, u doba srednje Krede, pre oko 100 miliona godina. Naseljavao je teritoriju Egipta u Severnoj Africi.

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 27m, visina 9m, a težina oko 50 tona. Imao je sitnu glavu, veoma dug vrat i rep. Telo mu je bilo glomazno. Prenji udovi bili su nešto kraći od zadnjih. Kretao se četvoronožno i veoma sporo.

Bio je biljojed, da bi održao masu svog tela morao je da uzima ogromne količine hrane. Jedina pronađena vrsta ovog roda dinosaurusa je Paralitaitan stromeri.

1
2
3