ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

biljojedi

Dinosaurs - Stegosaurus!

Stegosaurusi su bili dinosaurusi koji živeli u istorijskom razdoblju geološkog razvoja Zemlje, krajem doba Jure, pre oko 145 miliona godina. Kako su imali prepoznatljiv bodljičast rep, oni su i dobili svoje grčko ime Stegosaurus, što u prevodu sa starogrčkog jezika znači "gušterov krov."

Bili su dugački oko 9m, a visoki oko 4m. Ova praistorijska životinja, imala je veoma malu glavu u poređenju sa večičinom svoga tela. Lobanja mu se produžavala u jedva primetan vrat ove životinje koji je srastao sa ogromnim i nezgrapnim telom ove nemani. Čitavo telo ovog titana je bilo prekriveno čitavim nizom trouglastih ljuskastih ploča. Kako su one bile povezane sa krvotokom same životinje, Stegosaurus je mogao, poput današnjeg kameleona da menja boju svoga tela kako bi zaplašio predatora. Na repu su imali oštre boblje kojim su mogli zadavati smrtonosne ubode svojim predatorima. Ovaj veliki gušter se kretao sa dva para svojih nogu, između kojih su mu zadnji nožni udovi bili nešto duži od njegovih prednjih nogu.

U Portugalu su 2006. godine pronađeni njegovi fosilni ostaci što je značilo da su ove praistorijske životine žive i na područijima današnje Evrope.

Dinosaurus Pisanosaurus

Dinosaurus koji je bio najsličniji ptici!

Dinosaur Pisanosaurus je dobio ime po starogrčkooj reči koja u prevodu znači "Pizanov gušter". Žiiveo je u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje u dobu kasnog Trijasa, između 228 i 216 miliona godina. Bio je biljojed. Njegovi fosilni ostaci su pronadjeni širom Južne Amerike gde je nastanjivao njene šume i prašume.

Pisanosaurus je bio mali dinosaurus. Bio je dug samo oko 1m i težio između 2,26 i 9,1 kg.   

Ovaj dinosaurus malih razmera i dimenzija bio je najsličniji današnjim pticama, ali se od njih znatno razlikovao jer nije imao krila, ali je je telo bilo prekriveno perijem.

Pisanosaurus je bio male glave i malog kljuna. Njegov mali vrat se produžavao u nezgrapno, malo i sitno telo ovog patuljastog dinosaurusa koje se završavalo njegovim neobično dugim repom. Ova sićućna neman se kretala samo sa dva para svojih zadnjih nogu, dok su joj prednju nožni udovi ili atrofirali i nestali ili su se kod nekih jedinki iste vrste bili vrlo mali i sićušni u poređenju sa zadnjim parom njegovih nogu.

Jobaria dinosaurus!

Jobaria dinosaurus je dobio ime po imenu afričkom mitskom stvorenju Jobariju. Fosilni ostaci ove praistorijske životinje su nađeni u na prostorima današnje severne Afrike.

Ovaj dinosaurus je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u doba srednje Jure, pre 165 miliona godina. Bio je biljojed. Bio je dugačak 21.3 m i težak 22.4 tona.

Jobaria dinosaurus je imao neobično malu glavu i male čeljusti, kada mu je omanja lobanja praktično srasla sa njegovim dugim vratom koja je prelazila u njegov zdepasti veliki trup koji se završavao dugim i debelim repom ovog titanskog guštera. Ovaj titan se kretao sa dva para svojih nogu jednakih veličina i obima, kada je između istih, zadnji par dinosaurusovih nožnih udova bio nešto većih dimenzija. Na kraju stopala sve četri noge ovog gorostasa nalazila su se svojevrsna kopita u koje su srasle po tri velike kandže.    

Camarasaurus dinosaurus slike!

Ime Camarasaurus u prevodu sa starogrčkog ima u prenesenom značenju pojam "guštera šupljih pršljenova". Živeo je u istorijskom razdoblju geološkog razvoja naše planete, u doba kasne Jure. između 155 u 145 miliona godina pre naše ere. Arheološki ostaci ove praistorijske životinje pronađeni su u Severnoj Americi u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj titanski gušter je bio biljojed.

Camarasaurus je bio dug od 15 do 21 m i težine od 47 do 50 tona. Ovaj gorostas među dinosaurus imao je relativno malu lobanju i male čeljusti i veoma dug vrat koji je prelazio u glomazan trup ovog diva koji se završavao njegovim velikim repom. Ova neman se kretala na sve četiri svoje krupne i teške noge koje su se nastavljale u tri vidu tri prsta kada su se završavale svojevrsnim kopitama ovog gorostasnog guštera.   
 

Styracosaurus dinosaurus slike!

Styracosaurus je dobio svoje ime od starogrčje složnice koja se prevodi kao "rogati gušter" usled svojih dugih i kračih rogova koje je imao na krajevima svoje lobanje. Živeo je u istorijskom periodu geološkog razvoja planete Zemlje, u dobu pozne Krede pre oko 75 miliona godina. Bio je biljojed. Nastanjivao je šumovite predele Severne Amerike gde su i pronađeni fosilni ostaci ovog džinovskog guštra.

Styracosaurus je bio dug 5,5 m i bio težak oko 2,7 tona. Glava i vrat ove nemani su bili ogromnih dimenzija na čijim krajevima su se sa obe strane njegove lobanje nalazilo par od po četiri šiljate bodlje različitih oblika i veličina. Sa druge strane, u vrhu njuške Styracosaurusa nalazio veliki povijeni rog i ličio je na nosoroga. Vrh njegove glave se završavao u obliku velikog kljuna. Neveliki vrat ove nemani prelazio je u njegov veliki nezgrapni oklopni trup koji se završavao nešto kraćim repom ove praistorijske životinje. Styracosaurus se kretao sa dva para svojih nogu koja su se u stopalima završavala sa tri prsta na kojima su se nalazile tri manje kandže.

Titanosaurus dinosaurus

Titanosaurus je dobio svoje ime od strogrčke složenice reči "titanski gušter". Žiiveo je u istorijskom razdoblju geološkog razvoja naše planete, u dobu kasne Krede, pre oko 80 ili 65 miliona godina. Bio je biljožder. Živeo je u šumskim prostarnstvima Azije, Evrope i Afrike gde su pronađeni njegovi fosilni ostaci.

Titanosaurus je bio veliki dugovrati dinosaurus. Bio je dugačak između 9 i 12m i bio težak oko 13 tona. Imao je malu glavu oblika današnje kornjače i male čeljusti. Lobanja mu se dalje produžavala u dug vrat koji je prelazio u veliki i zdepasti trup ove praistorijske nemani koja se završavala njenim neobično digim repom.  Ova praistorijska zver se kretala sa dva para svojih velikih nogu koja su se u u predelu stopala završavala četiri prsta koja su se produžavala sa četiri kandže.  

2 3 4
5