ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

biljojedi

Dinosauri slike - Polacanthus - Bobljikavi dinosaurus!

Polacanthus je dobio ime od složenice grčke reči koja se prevodi kao "bodljikavi gušter", usled svog bodljikavog leđnog  izrašataja ovog dinosaurusa koji bio sličan nazubljenoj kresti.

Polakantus je bio dinosaurus biljojed. Živeo je u istorijskom razdoblju razvoja planete Zemlje, u dobu rane Krede pre 130 ili 125 miliona godina na prostorima današnje zapadne Evrope.

Polakantus je dostizao veličinu između 4 i 5 metara, dok su neki primerci iste vrste dostizali dužinu i do 12m. Bio je težak oko 1 tone. Osnovna karakteristika ove praistorijske životinje bio je njen leđni oklopni štit na koji je bio nauružan velikim brojem malih kvrga i koštanih bodlji. Međutim, njihov broj i raspored ni do danas nije tačno poznat. Najverovatnije, njima se ova životinja branila od drugih predatora koji bi je napali.

Ova životinja imala je malu i špicastu glavu, poput kornjače, kratak vrat koji joj se produžavao u zdepast i obli trup koje se završavalo velikim repom. Polakantus se tromo kretao sa dva para svojih nogu na čijim troprstim stopalima su mu se nalazile male kandže.

Svojim ukupnim izgledom, polakantus nas danas veoma podseća na iguanu sa Galapagoskih ostrva. Fosilni ostaci ove životinje nađeni su u zapadnoj Evropi.
 

Brachiosaurs - dugovrati dinosaurus!

Brachiosaurs je dobio ime po složenici grčke reči koje se prevode kao "dugovrati gušter". živeo je u istorijskom razdoblju razvoja naše planete koji zauzima period kasne jure, od pre oko 150 i 130 miliona godina.

Brahiosaur je dinosaur koji je imao građu žirafe, rupičastu lubanju i 8 kandži. Ime gušter-ruka dobio je jer su mu prednji udovi bili duži nego zadnji. Brahiosaur je bio visok 25 metara. Međutim, postoje dokazi da je bio viši od navedena broja. Težio je 25 do 40 tona. Bio je dvonožni biljojed maloga mozga.

Svojom ukupnom građom podesća na današnju žirafu. Imalo je mali obim glave i male čeljusti, dug vrat do 13m visine koje se produžavalo u ogroman trup koje se završavalo velikim repom. Brachiosaurs se spro kretao svojim dugim prednjim i zadnjim udovima na čijim stopalima su mu se nalazile četiri velike kandže. U čeljustima ove životinje, nalazile su se veliki i oštri zubi koji su bili prilagođeni njegovom biljojednom sistemu ishrane.

Fosilni ostaci ove životinje pronađeni su u Severnoj Americi u velikom kanjonu reke Kolorado.

 

Dinosaurusi slike - Lambeosaurus!

Lambeosaurus je dobio ime po slavnog kanadskog paleolotologa Lawrenca Lambea.

Lambeosaurus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom periodu razvoja planete Zemlje, u dobu pozne Krede, pre 75 miliona godina u Severnoj Americi. Ovaj dinosaurus je specifičan po svojoj kresti na vrhu lobanje koja nas podseća na oblik ratne sekire. Bio je biljojed.

Bio je dugačak između 9 i 15 m, dosizao visinu do 2m, i bio težak oko 5 tona.

Ova praistorijska životinja je imala malu lobanju, male čeljusti, kratak vrat koji se produžavao u ogoman trup koji je završavao velikim njenim repom. Ova ogromna životinja sporo i tromo se kretala sa dva par svojih nogu na čijim stopalima joj se nlazilo pet prstiju nauružanih malim kandžama. U predelu prednjih, znato tanjih nogu ove praistorijske životinje, njen prvi prst joj je bio izdvojen od ostalih prstiju "šake" čime je ovaj dinosaurus bio osposobljen da hvata, prihvata ili čupa predmete iz svoje neposredne blizine.

Fosilni osatci Lambeosaurusa pronađeni su u Severnoj Americi. 

Dinosaurusi slike - Lambeosaurus!

Slike dinosaurusa - dinosaurs - Stegosaurus!

Stegosaurus je dobio ime po složenici grčke reči koja se prevodi kao "krov guštera", usled svojih velikih nazubljenih kresti na svom vratu koje su nas podsećale na kao kkav krov kuće.

Stegosaurusi su bili dinosaurusi koji živeli u istorijskom periodu razvoja planete Zemlje, krajem doba jure, pre oko 145 miliona godina. Kako su imali prepoznatljiv bodljičast rep, oni su i dobili svoje grčko ime Stegosaurus, što u prevodu znači "gušterov krov."

Bili su dugački oko 9m, a visoki oko 4m. Čitavo telo im je bilo prekriveno čitavim nizom trouglastih ljuskastih ploča.  Kako su one bile povezane sa krvotokom same životinje, Stegosaurus je mogao da menja boju svoga tela kako bi zaplašio predatora. Na repu su imali oštre boblje kojim su mogli zadavati smrtonosne ubode svojim predatorima.

U Portugalu su 2006. godine pronađeni njegovi fosilni ostaci što je značilo da su ove praistorijske životine žive i na područijima današnje Evrope.

Triceratops - najveći oklopljeni dinosaurus!

Triceratops je dobio ime po grčkoj složenici reči koja se prevodi kao "gušter sa tri roga na licu".

Triceratops je dinosaurus je živeo u istorijskom periodu razvoja naše planete, u doba kasne Jure, pre 65 milion godina. Triceratops dinosaurus je bio biljojed, i dostizao je duzinou od 9 metara a bio visok oko 3 metra.

Triceratops je bio najveći pripadnik oklopnih i pticokukih dinosaurusa. Bio je dugačak 9m i težak 7 tona. Živeo je krajem Krede u Severnoj Americi. Bio je biljojed. Gornja polovina njegove galve bila je zaštićena koštanom pločom iz koje su virila dva roga digačka više od 1m.  Pri tom je imao još jedan nosni rog.

Telo triceratopsa se od lobanje produžavalo u veliki, teški i nezgrapan trup koji se odozdo na dole završavao sa dva para debelih nogu, dok se telo ovog čudovišta završavalo omanjim repom nauružanim bodljama. Prednji rogovi ovog dinosaurusa u predelu lobanje i bodlje na njegovom repu, ova životinja je koristila u samoosdbrani od ostalih predatora koji bi ga napali. Fosili ove životinje su pronađene u Severnoj Americi u Koloradu, u SAD.

!Najbolje slike dinosaurusa - Troodon!

Troodon je dobio ime po grčkoj složenici reči koje se prevode kao "zub koji ranjava", usled oštrih zubi u njegovim čeljustima.

Troodon je bio mali dinosaurus koji nas svojim izgledom veoma podseća na ptice. Živeo je u istorijskom razdoblju razvoja planete zemlje, koji se naziva periodom kasne Krede, pre 75 ili 65 miliona godina. Fosilni ostaci ove male praistorijske životinje nađeni su u Severnoj Americi. Njegov nazaiv Trodon, u bukvalnom prevodu sa strogrčkog znači "zub koji ranjava", jer je u svojim čeljustima imao jake i oštre zube, slične onima koji su imali gmizavci biljojedi. Iz toga se može izvući zaključak da je Trodon bio svaštojed.

Trodon je bio veoma mali dinosaurus, koji je bio dugačak 2,4 m i težak oko 50 kg. On je imao kao kakva ptica, malu glavu sa špicastim kljunom, nešto kraći vrat koji se nastavljao u malo zdepasto telo koje se završavalo njegovim dugim repom. Kretao se uspravno na zadnje dve svoje noge koje su mu bile duge i vitke, usled čega je mogao brzo da trči. U poređenju sa svoje dve zadnje noge, prednje noge Trodona su mu bile male, nevelike, tanke, zakržljale i nefukcionalne.

Pored svega, Trodon je imao velike, krupne oči koje su mu bile blago okrenute prema napred, usled čega je ova životinjica mogla da ima jako dobro percepciju svoga vidnog područija. Usled toga, pretpostavlja se da je Trodon bio izrazito noćna životinja.  

Slike dinosaurusa Charonosurus!

Ime Charonosurus sa starogčkog znači, "Haron je gušter!" Njegovi fosilni ostaci pronađeni su na reci Amuru, prirodnoj granici koja deli Rusiju i Kinu.

Dinosaurus Charonosurus je živeo u istorijskom periodu razvoja planete Zemlje, koji se naziva dobom kasne Krede, pre 70 ili 65 miliona godina. Bio je dugačak 13 m, a težak 6 tona. Ovaj dinosaurus je imao malu glavu na čijem vrhu se nalazila velika kresta. Njegov nešto kraći vrat je prelazio u njegovo veliko i nezgrapno telo. Ispod vrata ove praistorijske životinje, nalazi se neka vrsta čipkastog nabora, a od glave do repa ovoj životinji se nalazio izrašataji, sličan nazubljenoj kresti.

Ova ogromna životinja, kretala se sa dva para velikih nogu, na čijim stopalima su se nalazila tri prsta na čijim vrhovima su mu nalazile po tri kandže. Charonosurus je bio biljojed

Slike dinosaurusa Tenontosaurus

Tenontosaurus - u prevodu sa starogrškog jezika znači -  "žilavi gušter"!

Tenontosaurus je pripadao vrsti dinosaurusa srednje veličine. Živeo je tokom istorijskog perioda razvoja planete Zemlje koji se smešta u doba srednje Krede, pre 115 do 108 miliona godina. Njegovi fosilni ostaci pronađeni su u Severnoj Americi.

Tenontosaurus je bio dug 6,5 do 8m dug, i 3m visok. Mogao je da stoji na svoje dve zadnje noge. Bio je težak od 1 do 2 tone. Imao je neobično dug rep. Bio je biljojed.

Tenontosaurus je imao malu glavu i male čeljusti. Mali vrat ove životinje prelazio u njegovo nezgrapno telo koje se završilo neobično dugim repom ovog praistorijskog guštera. Duž leđne strane ovog čudovišta, od glave do repa, nalazili su mu se izraštaji koji su veoma slični nazubljenim krestama. Ova dugorepa zver kretala se sa dva para velikih nogu koja su mu se na stopalima završavala sa četiri prsta na kome su se nalazio isti broj malih kandži.  
 

Slike dinosaurusa - Camarasaurus dinosaurus!

Camarasaurus u prevodu sa staro-grčkog znači : "(više) pršljeni gušter".  Njegovo ime vezuje se za četvoronožnog dinosaurusa biljojeda koji je bio titanskih razmera. Camarasaurus je bio ogroman dinosaurus. Bio je dug između 15 i 23 m, kada je težio čak 47 tona.

Ovaj dinosaurus je imao malu glavu i male čeljusti oštrih zubi u obliku dleta koja su bila duga i do 19 cm i svojom funkcijom su bila prilagođena njegovoj biljojednoj ishrani. Međutim, ono što ga je izdvajalo od svih ostalih dinosaurusa je bio njegov izrazito dug i uzak vrat koji je mogao dostizati dužinu i do 13m. Vrat mu je prelazio u glomazni trup koji se završavao dugim repom ovog titanskog čudovišta. Ova praistorijska životinja kretala se na sve četiri svoje noge koje su se odlikovale svojom gorostasnom masivnošću. Na kraju njihoviih petoprstnih stopala nalazile su se oštre kandže. 

Njegovi fosilni ostaci su pronađeni u Severnoj Americi, potiču iz istorijskog razdoblja razvoja naše planete koji se vezuju za doba kasne Jure, pre 155 i 145 miliona godina. Najlepše slike dinosaurusa - dinosaurus Camarasaurus!

Anatosaurus Dinosaurus.

Anatosaurus je jedini severnoamerički dinosaurus koji ostao službeno neimenovan, pa je poneo ime "grubi zub", usled hrapave površine na kruni njegovog zuba koji je prvi pronađen. 

Živeo je pre 77 ili 73 miliona godina u istorijskom razdoblju razvoja planete Zemlje koji se naziva dobom pozne Krede. Bio je dug do 13m, visok 4m, a težak 4 tone. Fosilni ostaci ove životinje pronađeni su u Severnoj Americi. Bio je biljojed.

Anatosaurus je imao veoma dugu i ravnu lobalju i čeljusti  poput današnje patke. Prednji deo njegovih teških čeljusti su bili bez zubi, ali je u zadnji delovima istih imao u tri reda na stotinu malih tesno zbijenih jagodičnih zuba, koje je koristio za mlevenje teških biljaka. Njegov vrat je bio srednje dužine koji je prelazio u zdepast trup ove praistorijske životinje koji se završavao njegovim neobično dugim repom. Ovo čudovište se kretalo sa dva para svojih nogu, između kojih su mu prednje noge bile kraće od njegovih dugih zadnjih nožnih ekstremiteta. Međutim, po svemu sudeći, Anatosaurus se kretao na sve četiri noge, kako bi pasao niže travnate biljke.

1 2
3
4 5