ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

biljojed

Lesothosaurus dinosaurus

Lesothosaurus dinosaurus je dobio ime po mestu prvog nalaska fosilnih ostataka ove praistorijske životinje, koje su pronađene u južnoafričkoj državi Lesotu.

DINOSAURUS - Lesothosaurus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u kasnom trijasu pre oko 208 miliona. Naseljavao je teritorije južne Afrike. Ovaj dinosaurus je bio biljojed.

Lesotosaurus je bio mali dinosaurus, koji je po obimu i veličini od svega 1m je pre ličio na današnjeg psa nego li nekog dinosaurusa. Po svom ukupnom izgledu, Lesotosaurus je ličio je na malog krokodila ili aligatora. 

Imao je malu glavu i male čeljusti, kratak vrat, malo uzano telo i svoj neobično dug rep. Ova mala životinjica se kretala zadnjim parom svojih vitkih nogu na čijim krajevima stopla su mu se nalazile tri male kandže. Sa druge strane, prednji par njegovih udova su bile daleko tanje i manje po svom obimu i veličini od njegovih zadnjih nogu. Ona su se završavala u svojevrsnom obliku šaka na kojima su se nalazilo po pet pari malih prstiju na čijim vrhovima je bilo po pet malih i oštrih kandži ove male praistorijske nemani. Njima se ova mala zver mogla koristiti u dohvartanju lišća ili granja prizemnih biljaka svojim ustima kojima se ova životinjica hranila. 

Najbolje slike dinosaurusa! Dinosaurusi biljojedi!

Plateosaurus dinosaurus

Plateosaurus dinosaurus je dobio ime po strogrčkoj složenici imena koja se prevodi kao "širok ili pljosnat gušter" usled izgleda ovog gigantske nemani.

Plateosaurus je bio jedan od prvih džinovskih dinosaurusa koji su bili biljojedi. Živeo je u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u periodu kasnog trijasa, pre oko 222 miliona godina. Naseljavao je tople i sušne predele danasnje Evrope (Nemačka, Francuska i Švajcarska).

Dužina ovog dinosaurusa bila je oko 8m, težina 700kg i visine oko 3m. Imao je malu glavu nalik na lik današnje kornajče, dug vrat koji se nastavljao u njegov zdepasti trup koji se završavao dugim i snažnim repom ovog gigantskog guštera. Kretao se na svoje dve zadnje noge koje su u vrhu stopala imale po tri nožna prsta koja su se završavala sa po tri velike kandže. Međutim, prednji udovi  Plateosaurus su bile manje i sitnije građe koje su imale funkcije ruku ovog gorostasa. One su mu bile svojevrsne "šake" sa po tri prsta u svakoj šapi koje su se završavale sa tri oštre kandže.

Najbolje slike dinosaurusa!

Pisanosaurus dinosaurus

Pisanosaurus je dobio ime po starogrčkoj složenici imena "Pizanov gušter".

Pisanosurus je jedan od najstarijih dinosaurusa predstavnika grupe Ornitishija (pticolikih dinosaurusa). Živeo je u kasnom trijasu pre oko 220 miliona godina na teritoriji današnje Južne Amerika u podnebljima geografskih prostora današnje Argentine.                           

Dužina njegovog tela bila je oko 1m, težina 3kg, a visina oko 30cm. Bio je veoma sitan i hodao je uspravno na dve noge. Pretpostavlja se da imao veoma dug rep, koji je bio iste dužine kao ostali deo tela. Bio je biljojed. Hranio se niskim rastinjem.

Dinosaurusi slike!       

1
2