ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

biljojed

Brachiosaurus dinosaurus je dobio ime od starogrčke složenice imena koja se može prevesti kao "gušer ruka", usled toga što su mu prednji nožni udovi bili duži od zadnjih. Bio je jedna od najvećih životinja koja je ikada hodala Zemljom.


detaljnije

Hylaeosaurus dinosaurus

Hylaeosaurus je dobio svoje ime iz starogrčke složenice koaj se prevodi kao "šumski gušter".

Hylaeosaurus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja Zemlje, u periodu rane Krede, pre oko 135 miliona godina. Naseljavao je teritoriju današnje Evrope. Arheološka nalazišta fosilnih ostataka ove praistorijske životinje su pronađeni u Velikoj Britaniji.

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 6m, visina 2m, a težina oko 2.tone. Imao je sitnu i izduženu glavu koja se završavala bezzubim rožnim kljunom. U usnoj duplji nalazili su se listoliki zubi.

Telo Hylaeosaurusa bilo je glomazno i prekriveno rožnim pločama sem trbušnog dela tela. Sa ramenog pojasa, boka i donje polovine leđa prema repu, polazile su bodlje koje su zajedno sa leđnim pločama imale odbranbenu ulogu Hylaeosaurus u odbrani od napada njegovih predatora. Telo se završavalo teškim i dugim repom. Noge ovog dinosaurusa bile su debele i zdepaste. Kretao se četvoronožno.

Hylaeosaurus je bio biljojed, hranio se niskim rastinjem. Nije živeo u krdima već je vodio usamljenički način života. Jedina pronađena vrsta ovog roda dinosaurusa je Hylaeosaurusa armatus.

Hypsilophodon dinosaurus

Hypsilophodon dinosaurus je dobio svoje ime po starogrškoj složenici imena koja se prevodi kao "Hipsilofodov zub". svojim ukupnim izgledom, on nas najviše podseća na današnju Galapagosku uguanu.

Hypsolophodon je dinosaurus  koji je živeo u istorijskom periodu geološkog razvoja plante Zemlje, u periodu rane Krede, pre oko 125 miliona godina. Naseljavao je teritoriju Engleske na na današnjim Britanskim ostrvima u Evropi.

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 2,5m, visina 1m, a težina oko 25kg. Imao je sitnu glavu koja se završavala bezubim rožnim kljunom. Duž leđa je imao dva reda koštanih ploča. Prenji udovi bili su kraći od zadnjih i imali su po pet prstjiu. Zadnji udovi su bili dugi i vitki i završavali su se sa četiri prsta.

Hypsilophodon se kretao veoma brzo na zadnje dve noge.

Bio je biljojed. Živeo je u krdima i imao je izraženu brigu o potomstvu. Jedina pronađena vrstaovog roda dinosaurusa je Hypsilophodon foxii.

Iguanodon dinosaurus

Iguanodon je dobio svoje ime po složenici starogrčkog imena koje se prevodi kao "Zub iguane".

Iguanodon je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdolju geološkog razvoja planete Zemlje, u ranoj Kredi pre oko 125 miliona godina. Naseljavao je geografske prostore današnje Evrope, Azije severne Afrike i Severne Amerike gde su pronađeni brojni arheološki primerci foslnih ostataka ovih praistorijskih životinja.

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 10m, visina 3,5m, a težina oko 4 tone. Glava Iganodona završavala se bezubim kljunom. U usnoj duplji sa strane donje i gornje vilice imao je gusto zbijene zube.

Telo mu je bilo glomazno i završavalo se masivnim repom. Prenji udovi bili su kraći od zadnjih udova i imali su po četiri prsta, a sa mesta palca polazila je rožna izraslina u vidu bodlje koja je stajala pod pravim uglom u odnosu na ostale prste. Uloga te izrasline je bila ili za odbranu od prirodnih neprijatelja ili da dohvati hranu. Zadnji udovi su imali po tri prsta. Kretao se i dvonožno i četvoronožno.

Iguanodon je bio biljojed i hranio se listovima cikasa i ginka kao i iglicama četinara. Živeo u krdima. Pronađene su dve vrste ovog roda dinosaurusa.

Jobaria dinosaurus

Jobaria dinosaurus je dobio  svoje ime po Jobaru, mitskom afričkom biću, jer  je severna Afrika bilo područije gde je živela ova praistorijska životinja.

Jobaria je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje u periodu rane Krede, pre oko 135 miliona godina. Naseljavao je teritoriju Nigera (severozapadna Afrika).

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 21m, visina 10m, a težina oko 18 tona. Imao dug i  debeo vrat koji je nosio sitnu glavu. Telo mu je bilo glomazno i završavalo se dugim repom. Prenji udovi bili su nešto kraći od zadnjih udova. Kretao se četvoronožno ali se oslanjao na zadnje noge u slučaju opasnosti
ili kada je hteo da dohvati visoke krošnje grana drveća.

Bio je biljojed. Živeo je u krdima. Jedina pronađena vrsta ovog roda dinosaurusa je Jobaria tiguidensis.

Parasaurolophus dinosaurus

Parasaurolophus je dobio ime po složenici koja ima zančenje "ćubasti gušter" po velikoj ćubi koj a se nalazila na vrhu temena njegove lobanje.

Parasaurolophus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u dobu kasne Krede, pre oko 75 miliona godina. Naseljavao je ogromne teritorije Severne Amerike. Arheološka nalazišta gde su pronađeni fosilni ostaci ove praistorijske nalaze se u Kanadi i Sjedinjene Američke Države.

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 10m, visina 5m, a težina oko 3 tone. Posebna karakteristika Parasaurolophusa bila je koštana kresta dužine 1,8m, koja se nalazila na vrhu glave. Kresta je imala nekoliko funkcija : u stvaranju zvukova niske frekvence kojima su jedinke Parasaurolophus međusobno komunicirale, ili je doprinosila povećavanju njihovih mirisa kako bi se privlačile jedinke suprotnih polova u sezoni parenja ili je kresta na njhovim glavama unapređivala njihov sistem termoregulacije

Mužijaci su imali nešto veću krestu od ženki. Glava se završavala zatupastim bezubim kljunom. Na leđima je imao usek tačno na mestu gde kresta dodiruje leđa kada zadigne glavu. Glomazno telo završavalo se masivnim repom. Zadnji udovi bili su duži i snažniji u odnosu na prednje. Kretao se četvoronožno mada je mogao da se oslanja na zadnje noge prilikom ishrane ili u toku odbrane.

Parasaurolophus je bio biljojed, hranio se igličastim listovima četinara kao i listovima ostalih biljaka. Živeo je u krdima. Do danas su pronađene tri vrste ovog roda dinosaurusa.

Dinosaurusi biljojedi!

Ouranosaurus dinosaurus.

Ouranosaurus dinosaurus je dobio svoje ime po složenici starogrčke reči koja se može prevesti kao "hrabri gušter", usled svog zastrašujućeg izgleda svojih fosila koji kao da uvek bio spreman za borbu protiv svojih predatora.

Ouranosaurus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u periodu rane Krede, pre oko 110 miliona godina. Naseljavao je teritoriju severozapadne Afrike. Njegovi fosilni ostaci su bili pronađeni u državi Nigeru.

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 7m, visina 5,5m, a težina oko 4 tone. Duž leđa i repa nalazio nabor kojeg su činili debeli i dugi nastavci kičmenih pršljenova i kože. Glava Ouranosaurusa bila je izdužena i završavala se bezubim kljunom. Sa strane donje i gornje vilice nalazili su se zubi koji su bili prilagođeni za ishranu biljakama. Prdnji udovi bili su nešto kraći od zadnjih udova. Kretao su četvoronožno. Na taj način, Ouranosaurus nas veoma podseća na današnje iguane, pa je ova praistorijska neman njihov daleki predak.

Ouranosaurus bio je biljojed, hranio se listovima, plodovima i semenima biljaka. Jedina pronanađena vrsta je Ouranosaurus nigeriensis.

Slike dinosaurusa!

Mamenchisaurus dinosaurus

Mamenchisaurus dinosaurus je dobio ime od starogrčke složenice naziva koji se može prevesti kao "gušter iz Mamenksija" u Kini.

Mamenchisaurus dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u periodu kasne Juri, pre oko 150 miliona godina. Naseljavao
je teritoriju današnje Kine (Azija).

Dužina tela ovog velikog dinosaurusa bila je oko 25m, visina 10m, a težina oko 16 tona.

Posebna karakteristika Mamenchisaurusa je veoma dug vrat po čemu se razlikovao od svih ostalih dinosaurusa.
Vrat je držao horizontalno u odnosu na nivo Zemlje. Glava mu je bila veoma sitna sa otvorima nozdrva koji su se nalazili na vrhu glave, te je ličila na lobanju današnje kornajče. Njegov dug vrat  je prelazio u njegovo krupno telo koje se završavalo njegovim dugim i tankim repom. Zadnji udovi bili su nešto duži od prednjih udova. Kretao se četvoronožno i veoma sporo zbog velike tižine tela. Bio je biljojed. Hranio se četinarima, semenim papratima, cikasaima, rastavićima, mahovinama...
Biljke je gulio zatupastim zubima. Nije žvakao hranu. U želucu zahvaljujući kamenčićima koje je gutao hrana se sitnila.

Mamenchisaurus je živeo u krdima. Pronađeno je veći broj vrsta ovog roda dinosaurusa.

Orodromeus dinosaurus

Orodromeus je dobio ime po latinskoj složenici reči koja se prevodi kao "planinski trkač". Živeo je u šumama Severne Amerike.

Orodromeus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom periodu geološkom periodu razvoja kasnoj Kredi pre oko 75 miliona godina. Naseljavao je teritoriju SAD-a. Ime Orodromeus znači planinski trkač, pretpostavlja se da se kretao skakajući sa stene na stenu kao divokoza.                 

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 2,5m, visina 1m, a težina oko 10kg. Imao je sitniju glavu koja se završavala bezubim kljunom. Telo se završavalo dugim repom. Prenji udovi bili su dosta kraći od zadnjih . Kretao se uspravno na zadnje dve noge.                            

Orodromeus je bio dinosaurus biljojed. Kljunom je kidao biljke, a sitnim i oštrim zubima ih je sitnio. Imao je izraženu brigu za potomstvom. Jedina pronađena vrsta ovog roda dinosaurusa je Orodromeus makelai.

Slike dinosaurusa! Dinosaurus!

Camarasaurus dinosaurus

Ime Camarasaurus dinosaurusa u prevodu sa starogrčkog ima u prenesenom značenju pojam "guštera šupljih pršljenova". Živeo je u istorijskom periodu geološkog razvoja planete Zemlje, u doba kasne Jure između 155 u 145 miliona godina.

Arheološki ostaci ove praistorijske životinje pronađeni su u Severnoj Americi u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj titanski gušter je bio biljojed.

Camarasaurus je naseljavao teritoriju SAD-a (Severna Amerika).

Camarasaurus je bio dug od 15 do 21 m i težine od 47 do 50 tona. Ovaj gorostas među dinosaurus imao je relativno malu lobanju i male čeljusti i veoma dug vrat koji je prelazio u glomazan trup ovog diva koji se završavao njegovim velikim repom. Ova neman se kretala na sve četiri svoje krupne i teške noge koje su se nastavljale u tri vidu tri prsta kada su se završavale svojevrsnim kopitama ovog gorostasnog guštera.   

Najveća kolekcija slika dinosaurusa, vrste dinosaurusa, dinosaurusi slike!

Više o Camarasaurusu videti NA POSEBNOJ STRANICI!

1
2