ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Leptoceratops

Dinosaurus Leptoceratops!

Ime dinosaurusa Leptoceratops u prevodu sa starogrškog ima značenje "(dinosaurus) malog lica".  Živeo je u istorijskom periodu geološkog razvoja naše planete, u razdoblju kasne krede, u vremenu pre oko 66 miliona godina. Fosilni ostaci ove životinje pronađeni su na prostorima Severne Amerike. Bio je dug 2 m, visok 2,5m i bio težak između 68 ili čak 200 kg. Po načinu ishrane je bio biljojed.

Leptoceratops je bio nalik na današnje iguane. Imao je veliku lobanjunu i velike kljunaste čeljusti sa nekom vrstom nabora ili izrašataja na temenu glave. Njegov kratak i uzak vrat je prelazio u zdepasto telo ove životinje koje se završavalo debelim i nevelikim repom na kome su se nalazili izraštaji slični nazubljenoj kresti.  Ova paristorijska životinja se kretala sa dva para svojih nogu, između kojih su joj prve dve bile kraće od zadnje dve noge. Na vrhovima pet prstiju nalazile su se male kandže.  
 

Leptoceratops dinosaurus

Leptoceratops dinosaurus je dobio svoje ime od starogrčke složenice koja se prevodi kao "malo-rogato lice".

Leptoceratops je dinosaurus koji je živeo u istorijskom dobu geološkog razvoja Zemlje, u kasnoj Kredi pre oko 65 miliona godina. Naseljavao je ogromna šumovita prostranstva Severne Amerike. Arheološka nalazišta fosilnih ostataka ove praistorijske životinje pronađeni su u Sjedinjenim Američkim Državama i Kandi. 

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 3m, visina 1,7m, a težina oko 400kg. Imao je krupniju glavu u odnosu na telo.  Glava ove male praistorijske nemani se završavala bezubim kljunom na čijem temenu mu se nalazila neka vrsta nabora. Njegova lovbanja je prelazila u njegov kratki vrat koje se dalje produžavao u zdepasto telo Leptoceratopsa koje se završavalo njegovim kratkim repom. Duž leđne strane ovog praistorijskog guštera, od glave do repa, nalazili su se kratki izraštaji sličnoj nazubljenoj kresti.

Prednji udovi leptoceratopsa bili su nešto kraći od zadnjih udova. Verovatno se kretao na zadnje dve noge.

Bio je biljojed, hranio se papratima, listovima cikasa i iglicama četinara. Oštrim kljunom lako je otkidao delove biljaka. Jedina opisana vrsta je Leptoceratops gracilis.

Slike dinosaurusa!