ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Edmontosaurus

Slike dinosaurusa - Edmontosaurus!

Dinosaurus strvinar!

Edmontosaurus je bio dinosaurus koji je živeo u istorijskom dobu razvoja planete Zemlje, u periodu doba Jure, pre oko 65 miliona godina. Njegovi fosilni ostaci su pronađeni u zapadnim delovima Severne Amerike. Bio je to veliki  dinosaurus, dug 12 m, težak do 4 tone.

Ova glomazana životinja je imala glomaznu glavu sa proširenim kljunom kakav ima današnja patka. Lobanja ove životinje je prelazila u kratak vrat koji se nastavljao u glomazno telo koje se završavalo velikim repom ove zveri. Ova praistorijska zver kretala se sa dva para svojih zadnjih nogu. Prednji par njegovih nogu su bile neuporedivo lakše od zadanih para nogu pomoću kojih se ova životinja kretala ili je na njima stajala. Bio je strvinar se hranio leševima uginulih životinja.

Anatosaurus Dinosaurus.

Anatosaurus je jedini severnoamerički dinosaurus koji ostao službeno neimenovan, pa je poneo ime "grubi zub", usled hrapave površine na kruni njegovog zuba koji je prvi pronađen. 

Živeo je pre 77 ili 73 miliona godina u istorijskom razdoblju razvoja planete Zemlje koji se naziva dobom pozne Krede. Bio je dug do 13m, visok 4m, a težak 4 tone. Fosilni ostaci ove životinje pronađeni su u Severnoj Americi. Bio je biljojed.

Anatosaurus je imao veoma dugu i ravnu lobalju i čeljusti  poput današnje patke. Prednji deo njegovih teških čeljusti su bili bez zubi, ali je u zadnji delovima istih imao u tri reda na stotinu malih tesno zbijenih jagodičnih zuba, koje je koristio za mlevenje teških biljaka. Njegov vrat je bio srednje dužine koji je prelazio u zdepast trup ove praistorijske životinje koji se završavao njegovim neobično dugim repom. Ovo čudovište se kretalo sa dva para svojih nogu, između kojih su mu prednje noge bile kraće od njegovih dugih zadnjih nožnih ekstremiteta. Međutim, po svemu sudeći, Anatosaurus se kretao na sve četiri noge, kako bi pasao niže travnate biljke.