ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Camarasaurus

Slike dinosaurusa - Camarasaurus dinosaurus!

Camarasaurus u prevodu sa staro-grčkog znači : "(više) pršljeni gušter".  Njegovo ime vezuje se za četvoronožnog dinosaurusa biljojeda koji je bio titanskih razmera. Camarasaurus je bio ogroman dinosaurus. Bio je dug između 15 i 23 m, kada je težio čak 47 tona.

Ovaj dinosaurus je imao malu glavu i male čeljusti oštrih zubi u obliku dleta koja su bila duga i do 19 cm i svojom funkcijom su bila prilagođena njegovoj biljojednoj ishrani. Međutim, ono što ga je izdvajalo od svih ostalih dinosaurusa je bio njegov izrazito dug i uzak vrat koji je mogao dostizati dužinu i do 13m. Vrat mu je prelazio u glomazni trup koji se završavao dugim repom ovog titanskog čudovišta. Ova praistorijska životinja kretala se na sve četiri svoje noge koje su se odlikovale svojom gorostasnom masivnošću. Na kraju njihoviih petoprstnih stopala nalazile su se oštre kandže. 

Njegovi fosilni ostaci su pronađeni u Severnoj Americi, potiču iz istorijskog razdoblja razvoja naše planete koji se vezuju za doba kasne Jure, pre 155 i 145 miliona godina. Najlepše slike dinosaurusa - dinosaurus Camarasaurus!

Camarasaurus dinosaurus slike!

Ime Camarasaurus u prevodu sa starogrčkog ima u prenesenom značenju pojam "guštera šupljih pršljenova". Živeo je u istorijskom razdoblju geološkog razvoja naše planete, u doba kasne Jure. između 155 u 145 miliona godina pre naše ere. Arheološki ostaci ove praistorijske životinje pronađeni su u Severnoj Americi u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj titanski gušter je bio biljojed.

Camarasaurus je bio dug od 15 do 21 m i težine od 47 do 50 tona. Ovaj gorostas među dinosaurus imao je relativno malu lobanju i male čeljusti i veoma dug vrat koji je prelazio u glomazan trup ovog diva koji se završavao njegovim velikim repom. Ova neman se kretala na sve četiri svoje krupne i teške noge koje su se nastavljale u tri vidu tri prsta kada su se završavale svojevrsnim kopitama ovog gorostasnog guštera.   
 

Camarasaurus dinosaurus

Ime Camarasaurus dinosaurusa u prevodu sa starogrčkog ima u prenesenom značenju pojam "guštera šupljih pršljenova". Živeo je u istorijskom periodu geološkog razvoja planete Zemlje, u doba kasne Jure između 155 u 145 miliona godina.

Arheološki ostaci ove praistorijske životinje pronađeni su u Severnoj Americi u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj titanski gušter je bio biljojed.

Camarasaurus je naseljavao teritoriju SAD-a (Severna Amerika).

Camarasaurus je bio dug od 15 do 21 m i težine od 47 do 50 tona. Ovaj gorostas među dinosaurus imao je relativno malu lobanju i male čeljusti i veoma dug vrat koji je prelazio u glomazan trup ovog diva koji se završavao njegovim velikim repom. Ova neman se kretala na sve četiri svoje krupne i teške noge koje su se nastavljale u tri vidu tri prsta kada su se završavale svojevrsnim kopitama ovog gorostasnog guštera.   

Najveća kolekcija slika dinosaurusa, vrste dinosaurusa, dinosaurusi slike!

Više o Camarasaurusu videti NA POSEBNOJ STRANICI!