ZATVORI
1pxDinosaurusi - Diplodocus

Diplodocus je jedan od najkrupnijih herbivornih (onaj koji se hrani biljkama) dinosaurusa koji je živeo u kasnoj Juri pre oko150 miliona godina. Naseljavao je zapadne teritorije današnje Amerike (Severna Amerika).

Dužina tela Diplodocusa je bila oko 27m, visina 7m, a težina preko 10 tona. Imao je malu glavu sa klinastim zubima koji su bili smešteni samo na prednjem delu vilica, veoma dug vrat, 14m dug rep i debeo trup.  Kretao se četvoronožno. Na nogama je imao po pet prstiju pri čemu je palac nosio veću kandžu od ostalih prstiju, koja je verovatno imala ulogu u odbrani. Dug rep ja imao ulogu u održavanju ravnoteže tela mada je mogao i on da ima ulogu u odbrani. Veličina mozga u odnosu na telo je bila veoma mala što pokazuje da ovaj dinosaurus nije bio mnogo inteligentan.

Bio je biljojed. Zhvaljujući  prednjim nogama koje su bile kraće od zadnjih, mogao je da dohvati nisko rastinje tj. zeljaste biljke. Vrat nije stajao uspravno već ja bio paralelno postavljen u odnosu na zemlju i omogućavao je krupnom Diplodokusu da dohvati grane drveća koje su duboko zalazile u šumu. Mogao je da se osloni na zadnje noge i tako zahvati lišće i na visini od 10m. Zubima je kidao biljke zato je gutao sitno kamenje koje je u želucu imalo ulogu u sitnjenju hrane.

Živeo je u krdima. U doba suše, kada bi nestajala hrana bili su primorani na migraciju. Pronađeno je više vrsta ovog roda dinosaurusa.

Sistematika:

Carstvo: Animalia
Tip: Chordata
Klasa: Sauropsida
Nadred: Dinosauria
Red: Saurischia
Podred: Sauropodomorpha
Rod: Diplodocus
Vrste: D.longus, D.carnegii, D.hayi  i D.hallorum

Dinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Diplodocus001.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Diplodocus003.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Diplodocus004.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Diplodocus005.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Diplodocus006.jpg