ZATVORI
1pxCoelophysis


Dinosaur Games

Coelophysis je dinosaurus koji je živeo u kasnom trijasu, pre 210 miliona godina. Nađeno je preko hiljadu  fosilnih ostataka ovog dinosaurusa na jugozapadu SAD-a (Arizona, New Meksiko, Juta).     
                                                              
Coelophysis je bio oko 3m dužine,težine 30kg i visine oko 1m. Kretao se uspravno na dve noge, koje su bile tanke i izdužene. Bio je dobar trkač, jer je pored dugih nogu imao i šuplje kost koje su smanjivale težinu njegovog tela. Na prednjim i zadnjim udovima imao je po četiri prsta, ali su samo tri bila funkcionalna koji su na vrhovima imala kandže. Imao je dug i pokretljiv rep.Glava mu je bila mala sa oštrim, nazubljenim i unazad povijenim zubima. Imao je krupne oči, tako da je imao oveoma dobro razvijeno čulo vida. Vrat mu je bio dug i jako pokretljiv.        
                                                                                                      
Bio je mesožder. Pošto je na jednom mestu nađeno preko hiljadu fosilnih ostataka, može se zaključiti da je živeo i lovio u grupama. Fosilizovani ostaci sadržaja stomaka ovog dinosaurusa, pokazuju da se hranio manjim reptilima i ribom.           
                                                                                                                 
Jedna od vrsta ovog roda dinosaurusa je C.bauri, čija su dva tipa fosilnih ostataka nađena, jedan ja bio robusniji, drugi vitkiji. Pretpostavlja se da su to bili skeleti mužjaka i ženke iste vrste, što znači da je kod Coelophysisa bio izražen polni dimorfizam. Fosilni ostaci takođe pokazuju da je sa odraslim jedinkama bilo i mladunaca, što znači da su imali izraženu brigu o potomcima.         

                                                     

Sistematika:

Carstvo: Animalia
Tip: Chordata
Klasa: Reptilia
Nadred: Dinosauria
Red: Saurischia
Podred: Theropoda
Rod: Coelophysis
Vrsta: C.bauri
 

Dinosaurus---Dinosaur---Dinosaurio---Dinosaure---Coelophysis001.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Coelophysis002.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Coelophysis003.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Coelophysis004.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Coelophysis005.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Coelophysis007.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Coelophysis006.jpg

VISE O Coelophysis NA POSEBNOS STRANICI!