ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Dinosaurusi

Dinosaurusi - Coelophysis

Coelophysis dinosaurus

Coelophysis je dobio ime po strogrčkoj složenici imena koji se prevodi kao "gušter šupljih kostiju", na osnovu anatomske konstrukciji njegovog skeleta kostiju.

Coelophysis je živeo u kasnom trijasu, pre 210 miliona godina. Nađeno je preko hiljadu  fosilnih ostataka ovog dinosaurusa na jugozapadu SAD-a (Arizona, New Meksiko, i drzave Juta).    

Coelophysis je bio oko 3m dužine, težine 30kg i visine oko 1m. Kretao se uspravno na dve noge, koje su bile tanke i izdužene. Bio je dobar trkač, jer je pored dugih nogu imao i šuplje kost koje su smanjivale težinu njegovog tela.

Dinosaurusi slike!

Autor: admin