ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Dinosaurusi

Archeopteryx - prva ptica

Archeopteryx slike!

Archeopteryx je dobio ime po starogrčkoj složenici imena koja se pevodi kao "prva ptica". Ovde je reč o prvoj poznatoj  ptici na Zemlji koja se razvila iz dinisaurusa

Arheopteriks je najstarija poznata ptica. Arheopteriks ili praptica se razvila od dinosaurusa teropoda, te predstavlja prelazni oblik između ptica i gmizavaca. Imala je krila i bila je pokrivena perijem. Živela je u istorijskom razdoblju geološkog razvoja nađe planete, pre približno 145 miliona godina u kasnom delu geološkog razdoblja Jure. Archaeopteryx je mogao da leti približno 200 km/h. Fosili ove životinje su pronadjeni u južnom nemačkoj pokrajni Bavarskoj.

Arheopteriks je bio veličine gavrana, dug 50 cm i bio težak od 0.8 do 1 kg. On je imao malu glavu i male čeljusti nazubljene velikim brojem sitnih zuba u svome kljunu, što je jedina anatomska karakteristika koja ga je odvajala od današnjih ptica. Imao je kratak vrat koji je prelazio u njegov zdepast i uzak trup prekriven perijem, koji se završavao njegovim dugim pernatim repom. Ova praistorijska ptica se po zemlji kretala sa dva ara svojih nogu koja su se završavala stopalima na kojima se se nalazila tri njena prsta sa tri oštre kandže. Umesto prednjih nogu, tokom svoje evolucije, Arehopterix je posedovao dva pernata krila kojim je leteo. 

Autor: admin

dinosaurusi,archeopteryx,jura,prve ptice,leteći gmizavci archaeopteryx,_dinosaurs,_Jurassic,_images_of_dinosaurs,_carnivores,_birds,_feathered_dinosaurs00-1.jpgarchaeopteryx,_dinosaurs,_Jurassic,_images_of_dinosaurs,_carnivores,_birds,_feathered_dinosaurs01-1.jpgarchaeopteryx,_dinosaurs,_Jurassic,_images_of_dinosaurs,_carnivores,_birds,_feathered_dinosaurs02-1.jpgarchaeopteryx,_dinosaurs,_Jurassic,_images_of_dinosaurs,_carnivores,_birds,_feathered_dinosaurs03-1.jpgarchaeopteryx,_dinosaurs,_Jurassic,_images_of_dinosaurs,_carnivores,_birds,_feathered_dinosaurs04-1.jpgarchaeopteryx,_dinosaurs,_Jurassic,_images_of_dinosaurs,_carnivores,_birds,_feathered_dinosaurs05-1.jpgarchaeopteryx,_dinosaurs,_Jurassic,_images_of_dinosaurs,_carnivores,_birds,_feathered_dinosaurs06-1.jpg