ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Dinosaurusi

Brachiosaurus - ogromni dinosaurus

Brachiosaurus dinosaurus

Brachiosaurus dinosaurus je dobio ime od starogrčke složenice imena koja se može prevesti kao "gušer ruka", usled toga što su mu prednji nožni udovi bili duži od zadnjih. Bio je jedna od najvećih životinja koja je ikada hodala Zemljom.

Brachiosaurus je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u doba kasne Jure, pre 150 miliona godina. Bio je biljožder. Bio je dug između 20 i 26m, imao visok vrat 7, dok je zajedno sa glavom bio visok od 12 do 16m i bio težak 30 do 80 tona. Njegovi fosilni ostaci su bili pronađeni u Severnoj Americi, u Koloradu, u Sjedinjenim Američkim Državama, u južnoj Evropi, u Portugalu i u istočnoj Africi u Tanzaniji.

Brachiosaurus je imao malu glavu i digačak vrat koji mu se nastavljao u veliko u nezgrapno delo koje mu se završavalo velikim i dugim repom. Ipod vrata mu se nalazio neka vrsta čipkanog nabora, a duž leđne strane, od glave do repa, izrašataji slični nazubljenoj kresti. Ovaj titan među dinosaurusima se kretao sa dve svoje gorostasne noge koje su mu se završavale u vidu pet prstiju na svakoj od kopita. 


 

Autor: admin

Brachiosaurus, dinosaurusi, jura, biljojed Brachiosaurus,dinosaurs,jurrasic,plant-eating-02.jpgBrachiosaurus,dinosaurs,jurrasic,plant-eating-03.jpgBrachiosaurus,dinosaurs,jurrasic,plant-eating-00.jpgBrachiosaurus,dinosaurs,jurrasic,plant-eating-01.jpg