ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

igračke

Triceratops - Dinosaurusi igračke

Triceratops - najveći oklopljeni dinosaurus!

Triceratops je dobio ime po grčkoj složenici reči koja se prevodi kao "gušter sa tri roga na licu".

Triceratops je bio najveći pripadnik oklopnih i pticokukih dinosaurusa. Bio je dugačak 9m i težak 7 tona. Živeo je pre oko 65 miliona godina u istorijskom periodu razvoja naše planete koji se anziva dobom kasne Krede . Nastanjivao je predele današnje u Severnoj Americi. Bio je biljojed. Gornja polovina njegove galve bila je zaštićena koštanom pločom iz koje su virila dva roga digačka više od 1m.  Pri tom je imao još jedan nosni rog.

Telo triceratopsa se od lobanje produžavalo u veliki, teški i nezgrapan trup koji se odozdo na dole završavao sa dva para debelih nogu, dok se telo ovog čudovišta završavalo omanjim repom nauružanim bodljama. Prednji rogovi ovog dinosaurusa u predelu lobanje i bodlje na njegovom repu, ova životinja je koristila u samoosdbrani od ostalih predatora koji bi ga napali. Fosili ove životinje su pronađene u Severnoj Americi u Koloradu, u SAD. 

Autor: admin

triceratops-dinosaur_toy-dinosaurs-toys-best-05.jpg