ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

igračke

Dinosaurusi igračke - Styracosaurus

Styracosaurus - gušter šiljatog vrata!

Styracosaurus je dobio ime po grčkoj složenici imena koja se prevodi "gušter šiljatog vrata"

Styracosaurus je bio dinosarus koji je živeo u periodu pozne Krede, pre oko 75 miliona godina pre naše ere. Ime koje je dobio po paru od četiri do šest digih rogova koji su se protezali na njegovom vratu. Manji par rogova se nalazio na svakom od njegovih obraza, dok mu je jedan par rogova virio iz njegovih nozdrva. Svi oni su možda bili dugački do 60 cm i široki 15 cm. Niko ni do dana danas ne zna čime su ovi rogovi stirakosaurusu služili.

Ovaj dinosaurus je bio relativno velika životinja koja je dostizala svoju dužinu od 5,5 m, visoka 1.8 m i bila teška 3 tone. Ovaj biljojed je imao četiri kratke noge i glomazno telo, dok mu je rep bio kratak. Lobanja, vrat i prednji rog koji mu se nalazio na vrhu njuške omogućavale su ovom dinosaurusu da narezuje biljke kojima se hranio. Živeo je krdima. Svojim ukupnim izgledom Stirakosaurius nas u mnogome podesća na nosoroga ili slona čijii je bio daleki predak.  Fosili ove životinje pronađeni su u Severnoj Americi.   

Autor: admin


RAZNO