ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Dinosaurusi

Carcharodontosaurus - gušter oštrih zubi ajkule

Dinosaurusi slike -  Carcharodontosaurus!

Značenje latinskog imena  Carcharodontosaurus je "gušter oštrih zubi ajkule". Spadao je u red mesoždera koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, koji se vezuje za period srednje krede, između 100 i 93 miliona godina. Bio je dug 12 ili 13 m, visok oko 2m, a težak od 5 do 15 tona.

Imao je veliku lobanju dugu 2m i velike čeljusti od skoro u kojima se nalazilo veliki broj dugih i nazubljenih zubi dugih do 8 cm. Vrat ove životinje skoro da i nije postaojao jer je glava ovog čudovišta prelazilo u negov titanski i nezgrapan trup koji se zavrpavao velikim repom ovog monstruma. Ova praistorijska životinja se gotovo uspravno kretala na zadnje dve svoje noge, koje su bile teže i masivnije od njegovih prva dva para prednjih nogu koja su bile daleko kraće i sitnije od zadnjih.
Fosilni ostaci ovog dinosaurusa pronađeni su na severu Afrike, u Alžiru.   
 

Autor: admin

dinosaur-dinosaurs-_Carcharodontosaurus.gif