ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

slike dinosaurusa

Ouranosaurus - hrabri gušter - dinosaurusi slike -

Ouranosaurus dinoaurus

Ime Ouranosaurusa u prevodu sa starogrčkog znači "hrabri gušter". Ova praistorijska životinja je živela na planeti Zemlji u istorijskom periodu njenog geološkog razvoja koji se vezuje za period rane Krede, doba pre 110 miliona godina. Njeni fosilni ostaci su pronašeni u severnoj Africi, u Nigeriji.

Ova praistorijska životinja je bila 7 m duga i težila 4 tone. 

Ouranosaurus je imao malu glavu kakovu danas susrećemo igiuana sa Galapagosa. Njen nešeto diži vrat nastavlja se u nezgrapan glonmazan trup ovog diva među dinosaurusima koji se završavao velikim repom ovog džinovskog guštera. Duž ledjne strane ove nemani, u predelu njegove leđne strane, od vrata do repa, nalazili su se iztaštaji slični nazubljenoj kresti. Ovo čudovšni gušter se tromo kretao sa dva para svojih nogu koje su se u stoplima završavale sa tri para prstiju na čijim vrhovima su se nalazila tri para srasilih kopita ili kandži.

Autor: admin

pictures_of_dinosaurs-_Ouranosaurus.jpgPOVEZANI POSTOVI