ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

slike dinosaurusa

Tenontosaurus - dinosaurusi slike

Slike dinosaurusa Tenontosaurus

Tenontosaurus - u prevodu sa starogrškog jezika znači -  "žilavi gušter"!

Tenontosaurus je pripadao vrsti dinosaurusa srednje veličine. Živeo je tokom istorijskog perioda geološkog razvoja Zemlje, u periodu srednje Krede, pre 115 do 108 miliona godina. Njegovi fosilni ostaci pronađeni su u Severnoj Americi.

Tenontosaurus je bio dug 6,5 do 8m dug, i 3m visok. Mogao je da stoji na svoje dve zadnje noge. Bio je težak od 1 do 2 tone. Imao je neobično dug rep. Bio je biljojed. Hranio se niskim biljem jer se odraskla jedinka mogla samo usparaviti na 3m visine. Iz tog razloga, Tenontosaurus se hranio papratima, cvetnicama, četinarima i drvećem ginka.

Tenontosaurus je imao malu glavu i male čeljusti. Mali vrat ove životinje prelazio u njegovo nezgrapno telo koje se završilo neobično dugim repom ovog praistorijskog guštera. Duž leđne strane ovog čudovišta, od glave do repa, nalazili su mu se izraštaji koji su veoma slični nazubljenim krestama. Ova dugorepa zver kretala se sa dva para velikih nogu koja su mu se na stopalima završavala sa četiri prsta na kome su se nalazio isti broj malih kandži.  

Na taj način, Tenontosaurus kao i Psittacosaurus je veoma sličan po izgledu današnjim Iguanama koje nisu ništa drugo nego džinovski gušteri.  

Autor: admin

dinosaur_pictures-Tenontosaurus.jpgPOVEZANI POSTOVI