ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Dinosaurusi

Triceratops - trorogi dinosaurusi

Triceratops dinosaurus!

Triceraptos je dobio ime po starogrčkom imenu reči koja je se prevodi kao "tri-rog lice", usled tri roga koja su se nalazila na licu ovog dinosaurusa.

Živeo je u istorijskom razdoblju geološkog razvoje Zemlje, u dobu pozne Krede pre oko 68 miliona godina. Živeo je na prostorima današnje Severne Amerike. Fosilni ostaci ove praistorijske životinje pronađeni su širom sjedinjenih Američkih Država.

Triceratops je bio najveći pripadnik oklopnih i pticokukih dinosaurusa. Bio je dugačak 9m i težak 7 tona. Živeo je krajem Krede u Severnoj Americi. Bio je biljojed. Gornja polovina njegove galve bila je zaštićena koštanom pločom iz koje su virila dva roga digačka više od 1m.  Pri tom je imao još jedan nosni rog.

Telo triceratopsa se od lobanje produžavalo u veliki, teški i nezgrapan trup koji se odozdo na dole završavao sa dva para debelih nogu, dok se telo završavalo omanjim repom nauružanim bodljama. Prednje rogove ovog dinosaurusa u predelu lobanje i bodlje na njegovom repu, ova životinja je koristila u samoosdbrani od ostalih predatora koji bi ga napali.

Svojim ukupnim izgledom Triceratopos nas veoma podeseća na Nilskog konja!

Autor: admin

dinosaurs_pictures-_Triceratops.jpg