ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Dinosaurusi

Trodon - slike dinosaurusa

Najbolje slike dinosaurusa - Troodon!

Troodon je bio mali dinosaurus koji nas svojim izgledom veoma podseća na ptice. Živeo je u istorijskom razdoblju geološkog razvoja Zemlje, u periodu kasne Krede, pre 75 ili 65 miliona godina. Fosilni ostaci ove male praistorijske životinje nađeni su u Severnoj Americi. Njegov nazaiv Trodon, u bukvalnom prevodu sa strogrčkog znači "zub koji ranjava", jer je u svojim čeljustima imao jake i oštre zube. Bio je mesojed. Iz toga se može izvući zaključak da je Trodon bio svaštojed.

Trodon je bio veoma mali dinosaurus, koji je bio dugačak 2,4 m i težak oko 50 kg. On je imao kao kakva ptica, malu glavu sa špicastim kljunom, nešto kraći vrat koji se nastavljao u malo zdepasto telo koje se završavalo njegovim dugim repom. Kretao se uspravno na zadnje dve svoje noge koje su mu bile duge i vitke, usled čega je mogao brzo da trči. U poređenju sa svoje dve zadnje noge, prednje noge Trodona su mu bile male, nevelike, tanke, zakržljale i nefukcionalne.

Pored svega, Trodon je imao velike, krupne oči koje su mu bile blago okrenute prema napred, usled čega je ova životinjica mogla da ima jako dobro percepciju svoga vidnog područija. Usled toga, pretpostavlja se da je Trodon bio izrazito noćna životinja

Autor: admin

best_dinosaur_pictures-_Troodon.gif