ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Dinosaurusi

Stegosaurus - dinosaurusi

Dinosaurs - Stegosaurus!

Stegosaurusi su bili dinosaurusi koji živeli u istorijskom razdoblju geološkog razvoja Zemlje, krajem doba Jure, pre oko 145 miliona godina. Kako su imali prepoznatljiv bodljičast rep, oni su i dobili svoje grčko ime Stegosaurus, što u prevodu sa starogrčkog jezika znači "gušterov krov."

Bili su dugački oko 9m, a visoki oko 4m. Ova praistorijska životinja, imala je veoma malu glavu u poređenju sa večičinom svoga tela. Lobanja mu se produžavala u jedva primetan vrat ove životinje koji je srastao sa ogromnim i nezgrapnim telom ove nemani. Čitavo telo ovog titana je bilo prekriveno čitavim nizom trouglastih ljuskastih ploča. Kako su one bile povezane sa krvotokom same životinje, Stegosaurus je mogao, poput današnjeg kameleona da menja boju svoga tela kako bi zaplašio predatora. Na repu su imali oštre boblje kojim su mogli zadavati smrtonosne ubode svojim predatorima. Ovaj veliki gušter se kretao sa dva para svojih nogu, između kojih su mu zadnji nožni udovi bili nešto duži od njegovih prednjih nogu.

U Portugalu su 2006. godine pronađeni njegovi fosilni ostaci što je značilo da su ove praistorijske životine žive i na područijima današnje Evrope.

Autor: admin

dinosaurs_pictures-Stegosaurus.jpg