ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

slike dinosaurusa

Pisanosaurus - dinosaurusi

Dinosaurus Pisanosaurus

Dinosaurus koji je bio najsličniji ptici!

Dinosaur Pisanosaurus je dobio ime po starogrčkooj reči koja u prevodu znači "Pizanov gušter". Žiiveo je u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje u dobu kasnog Trijasa, između 228 i 216 miliona godina. Bio je biljojed. Njegovi fosilni ostaci su pronadjeni širom Južne Amerike gde je nastanjivao njene šume i prašume.

Pisanosaurus je bio mali dinosaurus. Bio je dug samo oko 1m i težio između 2,26 i 9,1 kg.   

Ovaj dinosaurus malih razmera i dimenzija bio je najsličniji današnjim pticama, ali se od njih znatno razlikovao jer nije imao krila, ali je je telo bilo prekriveno perijem.

Pisanosaurus je bio male glave i malog kljuna. Njegov mali vrat se produžavao u nezgrapno, malo i sitno telo ovog patuljastog dinosaurusa koje se završavalo njegovim neobično dugim repom. Ova sićućna neman se kretala samo sa dva para svojih zadnjih nogu, dok su joj prednju nožni udovi ili atrofirali i nestali ili su se kod nekih jedinki iste vrste bili vrlo mali i sićušni u poređenju sa zadnjim parom njegovih nogu.

Autor: admin

dinosaur_pictures-Pisanosaurus.jpg