ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Dinosaurusi

Jobaria - dinosaurusi slike

Jobaria dinosaurus!

Jobaria dinosaurus je dobio ime po imenu afričkom mitskom stvorenju Jobariju. Fosilni ostaci ove praistorijske životinje su nađeni u na prostorima današnje severne Afrike.

Ovaj dinosaurus je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u doba srednje Jure, pre 165 miliona godina. Bio je biljojed. Bio je dugačak 21.3 m i težak 22.4 tona.

Jobaria dinosaurus je imao neobično malu glavu i male čeljusti, kada mu je omanja lobanja praktično srasla sa njegovim dugim vratom koja je prelazila u njegov zdepasti veliki trup koji se završavao dugim i debelim repom ovog titanskog guštera. Ovaj titan se kretao sa dva para svojih nogu jednakih veličina i obima, kada je između istih, zadnji par dinosaurusovih nožnih udova bio nešto većih dimenzija. Na kraju stopala sve četri noge ovog gorostasa nalazila su se svojevrsna kopita u koje su srasle po tri velike kandže.    

Autor: admin

long_neck_dinosaur-_Jobaria.jpg