ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Najcesca pitanja!

Kako su nestali dinosaurusi?

Postoje mnoge teorije koje objašnjavaju nestanak dinosaurusa. Najprihvaćenija je teorija koju su dali fizičar Luis Alvarez i njegov sin geolog Walter Alvarez, o udaru asteroida prečnika 10-15 km pre 65 miliona godina u Zemlju.

Udar asteroida je izazvao podizanje prašine, vulkanske erupcije, jake oluje, cunamije i kisele kiše. Udar je izazvao brojne promene u zemljinoj atmosferi kao što je povećenje sumpornih oksida, azotnih oksidai florida.

Podizanje prašine doveo je do blokiranja sunčeve svetlosti mesecima usled čega je došlo do pada globalne temperature. Dinosaurusi i mnogi drugi organizmi koji nisu uspeli da se prilagode na novonastale promene, vrlo brzo su nestali sa lica Zemlje. Nestale su i mnoge familije fitoplanktona i biljaka, što se odrazilo padom nivoa kiseonika u atmosferi.

Sve vrste dinosaurusa su nestale osim jedne grane dinosaurusa od koje su evoluirale ptice.

Autor: admin

dinosaurus-nestanak-dinosaurusa-slike.jpgPOVEZANI POSTOVI