ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Dinosaurusi

Zuniceratops

Zuniceratops

Zuniceratops je dobio ime po starogrčkoj složenici imena koja se prevodi kao "Zuni-rogato lice guštera". Tako nazvan po arheološkom lokalitetu Zuni, gde su živeli Zuni Indijanci, u Novom Meksiku, u SAD, gde su prvi put pronađeni fosilni ostaci ove praistorijske životinje.

Zuniceratops je bio biljojed,  živeo je u Severnoj Americi tokom istorijskog razdoblja geološkog razdoblja kasnog perioda Krede, pre 89 miliona godina. Živeo je u šumskim prostarnstvima današnje Severne Amerike. Bio je biljožder.

To je prvi najstariji poznati dinosaurus sa rogovima koji su mu se nalazile iznad očiju. Bio je dugačak oko 3m, visok 1,5m i  tezak oko 150kg.

Zuniceratops je liči na današnjeg nosoroga. Imao je veliku glavu, velike čeljusti, dva oštra roga u visini očiju, dok je na temenu svoje glave imao rog u vidu velike polu uzdignute ploče sa zaobljenim stranama na svojim bočnim krajevima. Njegov kratak vrat je prelazio u njegovo dugo nezgrapno telo koje se završavalo sa njegovim nešto dužim repom. Ova životinja se tromo kretala na sve svoje četiri noge. Na stopalima njenih nogu joj se nalazilo po četiri para prstiju koja su se zavrđavale sa po četiri oštre kandže.
 

Autor: admin

Zuniceratops,_dinosaurs,_herbivorous,Cretaceous,picture,pics-05.jpgZuniceratops,_dinosaurs,_herbivorous,Cretaceous,picture,pics-02.jpgZuniceratops,_dinosaurs,_herbivorous,Cretaceous,picture,pics-00.jpgZuniceratops,_dinosaurs,_herbivorous,Cretaceous,picture,pics-04.jpgZuniceratops,_dinosaurs,_herbivorous,Cretaceous,picture,pics-01.jpgZuniceratops,_dinosaurs,_herbivorous,Cretaceous,picture,pics-03.jpgPOVEZANI POSTOVI